ประมวลภาพ...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ในงานยกยอดฉัตรทองคำพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์
พระธรรมวิสุทธิมงคล   (หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน)       เมื่อวันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563
มลฑลพิธีหน้าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
                *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
***ได้ร่วมฉันจังหัน ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี***
ณ  ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เมื่อถึงเวลา 16.00 น.  ...สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้เสด็จสู่มลฑลพิธีหน้าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก...ได้ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี...ได้ทรงเจิมยอดฉัตรเจดีย์ทองคำ
***ต่อจากนั้น***
เริ่มพิธียกยอดฉัตรเจดีย์ทองคำ...ขึ้นสู่ยอดพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน)
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี...ทรงทำพิธียกยอดฉัตรเจดีย์ทองคำ
***บรรยากาศในการทำพิธียกยอดฉัตรเจดีย์ทองคำ***
งดงาม...เด่นตระการตา
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี...ทรงประทานผ้าไตร ถวายแด่ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม
ภาพในระหว่างพิธี
คุณนพรัชต์  เกิดชัง เจ้าของ หจก.ชินสินถาวร ก่อสร้าง จ.พิษณุโลก
คุณวีรปริยา  เลิศประกายรัตน์ หจก.ชินสินถาวร ก่อสร้าง จ.พิษณุโลก
*
* * * * *
* * * * * * * *
ได้เข้ารับของที่ระลึกจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ภาพประทับใจ...เนื่องใน "วันแม่"
บรรยากาศน่ารัก ๆ ของกลุ่มลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ที่ได้ไปร่วมงานยกยอดฉัตรเจดีย์ทองคำ
        

         "..."เศรษฐี"...ในนิยามของพระพุทธเจ้า คือ ..."ผู้ที่มีสติปัญญา" เฉลียวฉลาดสามารถแปลงทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ภายในติดตามตัวเองข้ามภพข้ามชาติได้...นี่เห็นมั๊ย "สสาร" ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่นี่ เราแบกไปไม่ได้หรอก...มีแต่ความรู้สึกที่เป็น "พลังงาน" ที่อยู่ในใจเรานี่เท่านั้นที่จะเป็นตัวไป...แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างล่ะที่มองเห็นผลงานของการกระทำ (วิบากกรรม) ของตัวเองแล้ว...นั่นล่ะ ...ตัวบ่งชี้ "อนาคต" ล่ะ !!!..."

                                                                                                 (โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)

***ก่อนแยกย้าย***
ผู้ที่เข้าร่วมงานพิธียกยอดฉัตรเจดีย์ทองคำ...ในนามลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก ...ได้ร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
***เป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จ***
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขอน้อมกราบนมัสการและขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมบุญ ซึ่งเป็นมหาบุญมหากุศลในครั้งนี้ด้วยค่ะ...สาธุ ....สาธุ ...สาธุ
 
Cr.ภาพ จาก Facebook วัดป่านาคำน้อย