ประมวลภาพ...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ในงานเททองหล่อฉัตรพระเจดีย์ ชั้นที่ 1 พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน) เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ  ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ในช่วงบ่าย...ก่อนวันพิธีเททองหล่อฉัตรพระเจดีย์
หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก พร้อมทั้งท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม...ได้เดินทางเข้าไปยังศาลาด้านในของ วัดป่าบ้านตาด
ณ ชั้นบนของศาลา
หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก และ ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
พร้อมทั้งพระติดตามทั้งหมด เข้ากราบนมัสการรูปเหมือนของหลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน
เมื่อเสร็จเรียบร้อย...ทั้งหมดได้เดินทางไปยัง
"กุฏินิพพาน"...ของหลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน
หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก ได้เมตตานำคณะพระและญาติโยมเข้ากราบรูปเหมือนของหลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน
พร้อมทั้ง...ท่านยังได้เมตตาเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ในสมัยที่ท่านได้อยู่กับหลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน
ให้ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม และญาติโยมได้ฟัง
...ต่อจากนั้น...
ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
ได้ติดตาม หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก ดูความเรียบร้อยในการเตรียมงานเททองหล่อฉัตรพระเจดีย์ ชั้นที่ 1
พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน)
ตอนเช้าของ...วันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2562
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม...ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม
อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยมพร้อมกับคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานทั้งหมด ณ ศาลาด้านในของ... วัดป่าบ้านตาด
พิธีในช่วงบ่าย...พระสงฆ์ร่วมกันอนุโมทนาผ้าป่า ที่ชั้นบนของศาลาด้านในของ วัดป่าบ้านตาด
น้อมกราบอนุโมทนาสาธุ ...สาธุ ...สาธุ
เมื่อเสร็จพิธีทอดผ้าป่า...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน และ ท่านพระอาจารย์สงบ  กุสลจิตโต วัดป่าสุขใจ
ได้ลงจากศาลาด้านในเพื่อเตรียมตัวไปยัง ศาลาใหญ่ ...เพื่อเข้าพิธีเททองหล่อพระเจดีย์ ชั้นที่ 1
ญาติโยมถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก
ภาพจากในงานพิธี... พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ประทานผ้าไตร ถวายแด่ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
             
ภาพผ่อนคลาย
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน และ ท่านพระอาจารย์สงบ  กุสลจิตโต วัดป่าสุขใจ
           
                                              ภาพที่ระลึก
      กลุ่มลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ที่เข้ารับมอบของที่ระลึกจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

***
เมื่อจากเสร็จพระราชพิธีงานเททองหล่อฉัตรพระเจดีย์ ชั้นที่ 1 พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน)***
ในตอนสายของวันรุ่งขึ้น...หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก
ได้นำคณะสงฆ์
ดูความเรียบร้อย ของยอดฉัตรพระเจดีย์ ชั้นที่ 1 ภายหลังจากการเททองเสร็จ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * *
ต่อด้วย...การโปรยข้าวตอก - ดอกไม้ ของยอดฉัตรพระเจดีย์ เพื่อเป็นศิริมงคล
และนำยอดฉัตรพระเจดีย์ไปยังสถานที่อันควร...โดยชุดช่างทอง
ขอน้อมกราบนมัสการและขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมบุญ ซึ่งเป็นมหาบุญมหากุศลในครั้งนี้ด้วยค่ะ...สาธุ ....สาธุ ...สาธุ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *