หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี ได้เมตตารับเป็นองค์ประธานรับผ้าป่าเพื่อทำยอดฉัตรทองคำเจดีย์ "พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล" (หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน) โปรดชาวลพบุรี ณ "บ้านสวนธรรมโสภณ" เลขที่ 19 ถ.โกษาเหล็ก ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองจ.ลพบุรี(ครั้งที่ 2) ในนามลูกศิษย์ของ...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 7 -  8 กรกฎาคม 2561
             * * * * * *
* * * * *
*
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * ** * * * * * * * *

 

ในช่วงบ่ายของวันที่ 7 กรกฎาคม 2561...หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก ได้เมตตาแวะที่...ห้างทองแม่สายใจ 2
        เพื่อรับถวายทองคำ...ในการสร้างยอดฉัตรทองคำ "พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล" (หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน) ...โดยมี คุณไพบูลย์  มหาพัณณาภรณ์ (เจ้าของห้างทองแม่สายใจ (อยู่ฮง)) เป็นตัวแทนญาติพี่น้องและหมู่คณะถวายทองในครั้งนี้...
***เป็นจำนวน 5 กิโลกรัม ***
ต่อจากนั้น...หลวงพ่ออินทร์ถวาย ท่านสนทนากับญาติโยม อย่างเมตตา
น้อมรับพร...ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ...สาธุ...สาธุ...สาธุ
"ผู้มีปัญญาให้ความสุข...ย่อมได้ประสบสุข"
ต่อจากนั้น...หลวงพ่ออินทร์ถวาย   สันตุสสโก ได้เดินทางไปที่ ..."บ้านสวนธรรมโสภณ"
ท่านเมตตาสนทนากับญาติโยมที่มารอรับท่าน อย่างอบอุ่น...ก่อนที่จะขึ้นพัก
บรรยากาศในช่วงค่ำ...ญาติโยมที่มาร่วมบุญพากันกราบพระรับศีล
มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ต่อจากนั้น...หลวงพ่ออินทร์ถวาย   สันตุสสโก ได้ปรารภธรรม โปรดญาติโยม
ในหัวข้อ..."พระอนุรุทธะเคยปรารถนาบุญ"
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก
"ท่านพระอาจารย์เซียง"
(พระติดตามหลวงพ่ออินทร์ถวาย)
"ท่านพระอาจารย์ตั้ม"
(พระติดตามหลวงพ่ออินทร์ถวาย)
ซึ่งสามารถติดตามได้ที่...https://m.youtube.com/watch?v=9x4F1fOxBxE# ค่ะ
บรรยากาศในการฟังธรรม
   
         ศรัทธาญาติโยม...เข้าถวายทองคำและปัจจัยแด่หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก เพื่อร่วมสร้างยอดฉัตรทองคำ "พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล" (หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
น้อมรับพร
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ.
เมื่อถึงสมควรแก่เวลา...หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก ได้ขึ้นไปยังที่พักเพื่อพักผ่อนธาตุขันธ์
อรุณสวัสดิ์...เช้าวันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2561
เตรียมพร้อมในการทำบุญตักบาตร
ขออนุโมทนาบุญกับ...กลุ่ม "บ้านเทวธรรม" จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มีจิตศรัทธาตั้งโรงทาน ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
"หลวงพ่ออินทร์ถวาย"...นำพระออกบิณฑบาตโปรดศรัทธาญาติโยม
บรรยากาศของคณะศรัทธาญาติโยมที่มาจากทั่วทุกสารทิศ...ตั้งใจทำบุญตักบาตร
สาธุ...สาธุ...สาธุ
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
ตั้งใจกราบพระรับศีล...พร้อมกล่าวคำถวายภัตตาหาร ร่วมกัน
***น้อมถวายจังหัน***
***แด่พระภิกษุสงฆ์***
    บรรยากาศของศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมกัน...ได้ร่วมแรงร่วมใจกันลำเลียงอาหารทั้งคาว - หวาน ถวายแด่หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก และพระสงฆ์ ทั้งหมด
          เมื่อพระสงฆ์ตักอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว..."หลวงพ่ออินทร์ถวาย" ได้เมตตาปรารภธรรมให้กับญาติโยมได้ฟัง ในหัวข้อ... "อรหันตบุพพการี เจดีย์ผู้มีคุณต่อชาติ"
ซึ่งสามารถติดตามได้ที่...https://m.youtube.com/watch?v=sGA-Dx-ibpE# นะคะ
พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
***หลังจากฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้ว***
           คณะศรัทธาญาติโยม...ร่วมนำทองคำ และปัจจัยน้อมถวายแด่...หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก เพื่อร่วมสร้างยอดฉัตรทองคำ "พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล" (หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ...ในนามลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก (ซึ่งจัดทำเป็นครั้งที่ 2) ณ "บ้านสวนธรรมโสภณ" จ.ลพบุรี ...ซึ่งมียอดรวมทองคำทั้งสิ้น 7854.4 กรัม (7 กิโลกรัม 8.54 ขีด 4 กรัม) และยอดรวมเงินทั้งสิ้น 533,264._ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ค่ะ
   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
      
          ในโอกาสนี้...ต้องขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับ คุณนพรัชต์  เกิดชัง (แม่มุก) เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง จ.พิษณุโลก ...ที่ร่วมน้อมถวายทองคำ เพื่อสร้างยอดฉัตรทองคำ "พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล" (หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน) จำนวนทั้งสิ้น 1 กิโลกรัม ค่ะ
          
        ลำดับต่อมา...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก ได้นำคณะญาติโยม กราบขอขมา หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก
น้อมถวายพานธูป - เทียนแพ
ขมามะ ภันเต
สาธุ ภันเต
***เมื่อพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว***
"ท่านพระอาจารย์อังคาร"...ได้ตามส่ง "หลวงพ่ออินทร์ถวาย" ขึ้นรถ
                  ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
                                
สาธุ...สาธุ...สาธุ
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *