"ด้มื" เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555
 "วัดป่าน้ำโจน"
...โดยมีกำนัน ตำบลพันชาลี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี ชาวบ้านหมู่ 13 และหมู่ 8
ตลอดจนถึง
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
มาร่วมกันทำ "ทางกันไฟ" ให้กับทางวัด
เพื่อ"อนุรักษ์ผืนป่า"ให้คงอยู่สภาพเดิมในช่วงฤดูแล้ง
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี , ชาวบ้านหมู่ 13 และหมู่ 8
ตลอดจนถึง
คณาจารย์จึงรวบรวมนักเรียนโรงเรียนสุพรรณพนมทองประมาณ 50 คน
มาร่วมกันทำ"ทางกันไฟ"รอบบริเวณวัด
คณาจารย์และนักเรียนมาถึงวัดและลงมือทำงานอย่าง "ขยันขันแข็ง" ตั้งแต่ 8 โมงเช้า
"เอ้า!! ฮุ้ย เล่ ฮุ้ย พวกเรามาช่วยกัน"
"ถึงแดดจะร้อน แต่ ใจเราไม่ร้อนนะครับ"
พวกเราดีใจที่มีส่วนในการ "อนุรักษ์ป่า" ครับ
และมีส่วนช่วยใน "การลดโลกร้อน" ด้วยครับ
"ลันืลัอื่"
เนี่ยล่ะหนอ... "ศาลาพักใจ..."
"แป็บเดี๋ยว!!! " ทางกันไฟ" ของเราก็เสร็จ
อ้าว!!! เที่ยงวันพอดี ได้เวลาทานข้าวแล้วซีเรา อร่อยจังฮู้ มื้อนี้ "
"อิ่มหนำสำราญทั้งกายและใจ"
"มีใครจะรับน้ำแข็งเพิ่มอีกไหมครับ..."
"ท้ายที่สุดก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่เสียสละเวลามาช่วยกันนะคะ"
ขอให้ทุกท่านจงเจริญทั้งทาง "โลก" และทาง "ธรรม" ตลอดไปนะคะ
"พบกันใหม่ฤดูแล้งปีหน้าค่ะ"
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *