ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมตตาไปโปรดที่บ้านของ พันเอกสมบูรณ์  ณ หนองคาย รองผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโยมน้องเขย และคุณนายศิริลักษณ์  ณ หนองคาย ซึ่งเป็นโยมน้องสาว ของท่านพระอาจารย์ เพื่อทำพิธีทำบุญบ้าน เนื่องด้วยในโอกาสที่ พันเอกสมบูรณ์  ณ หนองคาย รองผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ ได้รับตำแหน่งใหม่ เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
                     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
           พ.อ.สมบูรณ์  ณ หนองคาย รองผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์
จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโยมน้องเขย และคุณนายศิริลักษณ์  ณ หนองคาย ซึ่งเป็นโยมน้องสาว...พาคุณแม่ทำบุญตักบาตร
เตรียมพร้อมในการสร้างบารมีทาน
      พ.อ.สมบูรณ์  ณ หนองคาย รองผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น และคุณย่าราษี  ณ หนองคาย...ใส่บาตรท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในการสร้างบารมี...ของผู้มากด้วยบารมี
บรรยากาศในช่วงใส่บาตร
ยิ่งสูงยิ่งอ่อน...นี่แหละผู้มีธรรม
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
งามทั้งนอก...งามทั้งใน...ขออนุโมทนาบุญกับ คุณนลพรรณ  ธงมงกต ผู้ช่วยสรรพากรภาค 7 จ.พิษณุโลก
                 
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ....สาธุ
                 
รับพร
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
ร่ำลาแยกย้ายกลับบ้าน
ถือโอกาสถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ