ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมตตาไปโปรดที่บ้านของ พันเอกสมบูรณ์  ณ หนองคาย เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโยมน้องเขย และคุณนายศิริลักษณ์  ณ หนองคาย ซึ่งเป็นโยมน้องสาว ของท่านพระอาจารย์ เพื่อทำพิธีทำบุญบ้าน เนื่องด้วยในโอกาสที่ พันเอกสมบูรณ์  ณ หนองคาย เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ ได้รับตำแหน่งเมื่อ วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2560 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
                              * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ท่านพระอาจารย์เมตตาถ่ายรูปกับครอบครัว ของ...พ.อ.สมบูรณ์  ณ หนองคาย เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์
จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโยมน้องเขย และคุณนายศิริลักษณ์  ณ หนองคาย ซึ่งเป็นโยมน้องสาว
รูปคู่...น่ารัก ๆ ค่ะ
ในช่วงบ่าย...ได้มี พ.อ.คณธัช   ชนะกาญจน์ รองผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
และ คุณนายชวนพิศ   ชนะการญจน์ ได้เข้ากราบท่านพระอาจารย์
พ.อ.คณธัช   ชนะกาญจน์
รองผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  

                                                                                 "หัวโขน"
            "...อำนาจ...ยศฐาบรรดาศักดิ์...มันก็เหมือน "พลุ"ดอกไม้ไฟ...นั่นแหละ...ถึงมันจะส่องสว่างสวยงามขนาดไหน...จะขึ้นสูงขนาดไหน...ก็ไม่นานหรอก แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ซาลง...แล้วก็มอดดับไป...เตรียมตัวเตรียมใจไว้บ้างอย่าประมาท...อย่าลืมตัวหลงตนจนเกินไป..."

           "...พวกเรามี "อำนาจ" มีหน้าที่ให้ "คุณ" ให้ "โทษ" คนอื่นได้...ถ้าหาก "อำนาจหน้าที่" นั้น...ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ "คุณธรรม" ...สังคมก็จะร่มเย็นเป็นสุข...หากแต่ว่า "อำนาจหน้าที่"...นั้นไม่มี "คุณธรรม" รองรับ...ทำทุกอย่างตามกิเลสตัญหา อุปาทานของตัวเอง...สังคมนั้นย่อมจะต้องเดือดร้อนวุ่นวายอย่างแน่นอน...แล้วเมื่อถึงที่สุด..."พวกเรา" นั่นแหละที่จะเดือดร้อนวุ่นวายจาก "การกระทำ" ของตัวเองตาม "กฎแห่งกรรม"..." 

      (บางตอนในการสนทนากับ... พ.อ.คณธัช   ชนะกาญจน์ รองผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น)

คุณนายศิริลักษณ์  ณ หนองคาย
คุณนายชวนพิศ   ชนะการญจน์
น้อมรับพรจากท่านพระอาจารย์ก่อนกราบลากลับ...ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...สาธุ...สาธุ...สาธุ
 
 
 
 
...ในช่วงตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป...
ของ วันที่ 1  ธันวาคม  2560
 
 
 
 
เริ่มพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เย็น...เพื่อเป็นศิริมงคล
กราบพระโดยพร้อมเพรียงกัน
***ฟังพระภิกษุสงฆ์อย่างตั้งใจ***
พ.อ.วิวัฒน์   ทิพอาภรณ์
สัสดีจังหวัดขอนแก่น
พ.อ.ชัชวัสส์   เหมือนอินทร์
หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง
มลฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
พ.ท.มนัส   นาคศรีสุข
สัสดี อ.พล จ.ขอนแก่น
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผอ.ธีระ   ธนกรกุลชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา
จ.สกลนคร
(น้องเขยท่านพระอาจารย์)
คุณภาณุเดช   ณ หนองคาย
บุตรชายของ
พ.อ.สมบูรณ์  ณ หนองคาย
เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
คุณนายเรวดี   นาคศรีสุข
คุณประภาลักษณ์   ตระกูลเสนาธง
อาจารย์ชำนาญการ
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
จ.ขอนแก่น
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
คุณภคมน   ธนกรกุลชัย
อาจารย์ชำนาญการพิเศษ
ร.ร.จงกลกิตติขจรวิทยา
(น้องสาวของท่านพระอาจารย์)
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ
น้อมกล่าวถวายเครื่องสังฆทาน
ขอพระสงฆ์จงรับ...ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ ฯ...สาธุ
ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
 
รับพร - กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล
 
 
 
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.

สนทนากันนอกรอบ...หลังจากพิธีเสร็จแล้ว

คุณยายบัวพันธ์  ไชยรบ
โยมแม่ท่านพระอาจารย์
ส.ต.หญิงเขมิกา   ณ หนองคาย ค่ายศรีพัชรินทร์
จ.ขอนแก่น
บุตรสาวของ
พ.อ.สมบูรณ์  ณ หนองคาย
เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
พ.อ.สมบูรณ์  ณ หนองคาย เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
คุณนายศิริลักษณ์  ณ หนองคาย ภริยาผู้น่ารัก ของ
พ.อ.สมบูรณ์  ณ หนองคาย
เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
คุณย่าราษี   ณ หนองคาย
คุณแม่ของ
พ.อ.สมบูรณ์  ณ หนองคาย
เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
พ.อ.รังสรรค์  ตันสิทธิ์แพทย์
ผู้บังคับหน่วยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ค่ายศรีพัชรินทร์
จ.ขอนแก่น
คุณคนธรส  ตันสิทธิ์แพทย์
ครู คศ.3 ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน
จ.ขอนแก่น
คุณภาณุเดช   ณ หนองคาย และคุณสกาวเดือน   กลั่นเจริญ
"คุณนายเล็ก"...ผู้ใฝ่ธรรม
ร.ต.สมฤกษ์   สุวรรณ์
ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร
คุณธมลวรรณ   สุวรรณ์
ภาควิชาเคมีสิ่งทอ
คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(เลขาฯชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน)
"น้องปริม"...ผู้ใฝ่ธรรม
บรรยากาศในการสนทนา
ในภาคเช้า... ของ วันที่ 2  ธันวาคม  2560
***เตรียมพร้อมทำบุญตักบาตร***
เตรียมเสบียงข้ามภพข้ามชาติ
ยิ่งสูง...ยิ่งต้องสร้างบารมีพราะบารมี "ธรรม" จะหนุนนำไปสู่หนทางแห่งความเจริญรุ่งเรือง
น้อมสร้างทานบารมี...กับพระผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก
บรรยากาศในการทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี...เนื่องในวันดี ๆ ทำบุญบ้าน "ท่าน เสธ.มลฑลทหารบกที่ 23"
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วนะคะ
"ยอดไม้...ยิ่งสูงยิ่งอ่อน"
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
เริ่มพิธีในภาคเช้า...พ.อ.สมบูรณ์  ณ หนองคาย เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น จุดธูปเทียนบูชาพระ
พระสงฆ์...สวดมนต์เช้าเพื่อเป็นศิริมงคล
คุณชุติมา   อรรคธรรม
ภริยา ผอ.รพ.ค่ายศรีพัชรินทร์
จ.ขอนแก่น
"คุณนายเล็ก"...ผู้ใฝ่ธรรม
ร.ต.สมฤกษ์   สุวรรณ์
ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักรขณ์
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
คุณคนธรส  ตันสิทธิ์แพทย์
ครู คศ.3 ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน
จ.ขอนแก่น
คุณประภาลักษณ์   ตระกูลเสนาธง
อาจารย์ชำนาญการ
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
จ.ขอนแก่น
 
คุณนายเรวดี   นาคศรีสุข
ตั้งใจ...ฟังพระสงฆ์สวดมนต์เช้า
พ.อ.ดร.สุจิรชัย  มหาธรรม
รองเสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
พ.อ.สมบัติ  จินดาศรี
ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 6
กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายศรีพัชรินทร์
จ.ขอนแก่น
พ.อ.ชัชวัสส์   เหมือนอินทร์
หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง
มลฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
พ.ท.นพ.จิตกานต์   อรรคธรรม
ผอ.รพ.ค่ายศรีพัชรินทร์
จ.ขอนแก่น
พ.อ.ยุสชนา   ตระกูลเสนาธง
หัวหน้ากองกิจการพลเรือน
มลฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
ผศ.สุมิตร   ถิ่นปัญจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(มอดินแดง) จ.ขอนแก่น
ส.ต.หญิงเขมิกา   ณ หนองคาย ค่ายศรีพัชรินทร์
จ.ขอนแก่น
บุตรสาวของ
พ.อ.สมบูรณ์  ณ หนองคาย
เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
คุณสกาวเดือน   กลั่นเจริญ
ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณเอื้อมเดือน  ถิ่นปัญจา
ครู คศ.3 ร.ร.กัลยาณวัตร
จ.ขอนแก่น
สงบ...สดับเสียงธรรม
น้อมสร้าง... "ทาน" บารมี ร่วมกัน
ผลของ... "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันว่า หากแม้เกิดมาใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากอย่างแน่นอน
บรรยากาศในการสร้างบุญ...ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
สาธุ...สาธุ...สาธุ ค่ะ
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม... เมตตาพรมน้ำมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ญาติโยม
..."ขอให้เจริญรุ่งเรือง กันทุก ๆ คน"...
ญาติโยมที่มาร่วมบุญ รับประทานอาหารร่วมกัน
ถือโอกาสถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
...ก่อนแยกย้ายกันกลับ...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ในโอกาสนี้...
ต้องกราบขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน ที่มาร่วมทำบุญ และร่วมแสดงมุฑิตาจิตกับครอบครัว "ณ หนองคาย" ด้วยค่ะ
ขอให้ทุก ๆ ท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุค่ะ