พิธีทำบุญ...มอบรถพยาบาล (Ambulance) พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ ราคา 2,592,527 บาท ให้แก่โรงพยาลบาลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 14 มีนาคม 2564
                            *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ณ โรงพยาลบาลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้เตรียมบิณบาตโปรดญาติโยมที่มาร่วมบุญ
      นพ.ประจักร  เหิกขุนทด นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่องดาว (ซ้ายมือ) และ นายวรสรณ์  ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร (ขวามือ)...เตรียมพร้อมรอใส่บาตรท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
คุณยายบัวพันธ์  ไชยรบ โยมแม่ของท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม...ใส่บาตรพระลูกชายด้วยความปลื้มปิติ
นายวรสรณ์  ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
นพ.ประจักร  เหิกขุนทด นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่องดาว
       บรรยากาศในการทำบุญตักบาตรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่องดาว พร้อมทั้ง ผู้มาร่วมบุญ และคณะลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ที่ติดตามไปร่วมมอบรถพยาบาล (Ambulance)
สาธุ...สาธุ...สาธุ
   คุณขวัญทิพย์  อุปรีย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ***(ผู้ที่ได้รับการมอบหมายจาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่องดาว ประสานงานในการดำเนินงานเรื่องรถพยาบาล (Ambulance) กับบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถในครั้งนี้)
อนุโมทามิ...สาธุ
กลุ่มลูกศิษย์ของ...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ที่ติดตามไปร่วมมอบรถพยาบาล (Ambulance)...ใส่บาตรท่านพระอาจารย์
  
     คุณสิทธิ์  ไตรบัญญัติกุล General Manager บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด จ.นครราชสีมา
***(ผู้ที่...ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม ได้มอบหมายให้ดำเนินการในการจัดเรื่องรถ และการติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์ รถพยาบาล (Ambulance) ที่มอบให้กับโรงพยาบาลส่องดาว ในครั้งนี้)

       
    นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์
***(ผู้ที่...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้มอบหมายเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินร่วมทำบุญจากศรัทธาญาติโยมที่ร่วมบุญในการจัดทำรถพยาบาล (Ambulance) ที่มอบให้กับโรงพยาบาลส่องดาว ในครั้งนี้)
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
    นพ.ประจักร  เหิกขุนทด นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่องดาว...จุดธูป - เทียน บูชาพระ
กราบพระ - รับศีล
ท่านพระอาจารย์นำกล่าวอาราธนาศีล
ต่อจากนั้น...ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญพร้อมเพรียงกันกล่าวคำถวายทาน
    นพ.ประจักร  เหิกขุนทด นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่องดาว...น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
ส่งต่อบุญ
นี่แหละ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(ซ้ายมือ)และ
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(ขวามือ)
อ.อุราภรณ์  เชยกาญจน์
อาจารย์พยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ
จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย
นพ.ยิ่งพันธ์  ธาราวัชรศาสตร์
จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช
คุณณิรภา  กุลวชิระธร
เจ้าของกิจการ กูโรตีชาชัก @โคราช
บรรยากาศน่ารัก ๆ ...ระหว่างรอถวายจังหัน
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ญาติโยมรับประทานอาหารร่วมกัน
...แบบบุฟเฟ่ต์...
อิ่มบุญ...อิ่มท้อง
กลุ่มลูกศิษย์ที่ติดตามท่านพระอาจารย์...น้อมถวายทำบุญ
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว...ได้เริ่มพิธีกราบขอขมาท่านพระอาจารย์
ขมามะ ภันเต
สาธุ...ภันเต
ทางโรงพยาบาลส่องดาวได้น้อมถวายยารักษาโรค และ รวบรวมปัจจัยผู้ที่มาร่วมบุญ แด่ท่านพระอาจารย์อังคาร
ต่อจากนั้น...ได้ทำพิธีมอบรถพยาบาล (Ambulance)
      นพ.ประจักร  เหิกขุนทด นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่องดาว...ได้กล่าวเกียรติคุณ และกล่าวถึงความเป็นมาเป็นไป พร้อมทั้งกล่าวขอบพระคุณในความมีเมตตาของท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ที่มีต่อโรงพยาบาลส่องดาว
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้เมตตาฟังคำกล่าวของ ผอ.โรงพยาบาล

                                                                                       ทดแทนแผ่นดิน...แม่
         "...ชีวิตในผ้ากาสาวพัสตร์นี้ สมบัติเรามีแค่บริขาร 8 ที่จำเป็นกับการปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละ...ไม่เคยสะสมทรัพย์สินเงินทอง ของมีค่าแบบโลก ๆ ไว้เป็นส่วนตัว... "ฉัน" เพียงวันละมื้อในบาตร ไม่เคยมี "อาสนะสอง" ...ตั้งใจไว้เสมอว่า...หากแม้นมีบุญบารมี มีเอกลาภ เกิดขึ้น...ก็จะกระจายคืนไปสู่สังคมโลกเหมือนเดิม โดยเฉพาะโรงเรียน ...โรงพยาบาล...ทุนการศึกษาเด็ก และสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ นั่นแหละ แม้นในปัจจุบันนี้มีบารมีเท่าหนู...ก็พร้อมที่จะช่วยเสมอเท่าที่จะช่วยได้...ไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทนมากไปกว่าต้องการให้อนุชนรุ่นหลังมี "จิตสำนึก" ที่ดี..."

                                                                                                         (ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก)

ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
***ที่ด้านหน้าโรงพยาบาลส่องดาว***
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่องดาวและเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลส่องดาว รับมอบรถพยาบาล (Ambulance) ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
คณะลูกศิษย์ที่้ติดตามท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ไปร่วมบุญในครั้งนี้ ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกัน...สาธุ ๆๆ ค่ะ
สุขใจทั้งผู้รับ...และผู้ให้
***ปิติในบุญ***

         คุณยายบัวพันธ์    ไชยรบ "โยมแม่" ของท่านพระอาจารย์...ปราบปลื้มในพระลูกชาย ...ซึ่งท่านพระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังบ่อย ๆ ว่า "...เมื่อก่อนตอนเป็นเด็กตอนเป็นวัยรุ่นเราทำให้โยมพ่อโยมแม่เดือดร้อนวุ่นวายเสียใจอยู่เป็นประจำ...พอนับตั้งแต่เราบวชมา "น้ำตา" ที่ซึมที่ไหลของโยมพ่อโยมแม่ต้องเกิดขึ้นจากความปลื้มปิติจากการกระทำของเราเท่านั้น...ไม่ใช่จาก "ความเสียใจ"..."

                                                              (คำปรารภของ...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก)

ขออนุโมทนาบุญกับคณะลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
ความปิติ...ของญาติ และ น้อง ๆ ของท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
คนพร้อม - เครื่องมือพร้อม /พร้อมลุย...ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่
     ขอขอบพระคุณภาพสวย ๆ จากตากล้อง...โดยคุณจักรพงษ์  พูลสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่องดาว (ซ้ายมือ) และคุณสถาพร  ไชยรบ (โยมพี่ชายของท่านพระอาจารย์) (ขวามือ)
* * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านที่ร่วมบุญมาในครั้งนี้ด้วยค่ะ... ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ