พลอากาศโท สุรศักดิ์  อินทร์จำนงค์  รองเสธนาธิการทหารอากาศ , พลอากาศตรี ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี  รองเจ้ากรมช่างอากาศ กรมช่างอากาศ
และพลอากาศตรี ประทีป  โลหิตศิริ วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่  ณ
 กองบิน 46 จ. พิษณุโลก...จึงถือโอกาสนำคณะมา
กราบ -
ฟังธรรม - สนทนาธรรม และทำบุญ กับ... ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม  วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  เมื่อตอนเช้า
ของ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ
ที่...กุฏิรองรับพระเถระ ของ "วัดป่าน้ำโจน"
พลอากาศโทสุรศักดิ์  อินทร์จำนงค์ รองเสธนาธิการทหารอากาศ และคณะ
ได้เข้ากราบฟังธรรม - สนทนาธรรม พร้อมทั้งทำบุญกับท่านพระอาจารย์

                                                                                    "หัวโขน"
            "...อำนาจ...ยศฐาบรรดาศักดิ์...มันก็เหมือน "พลุ"ดอกไม้ไฟ...นั่นแหละ...ถึงมันจะส่องสว่างสวยงามขนาดไหน...จะขึ้นสูงขนาดไหน...ก็ไม่นานหรอก แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ซาลง...แล้วก็มอดดับไป...เตรียมตัวเตรียมใจไว้บ้างอย่าประมาท...อย่าลืมตัวหลงตนจนเกินไป..."

           "...พวกเรามี "อำนาจ" มีหน้าที่ให้ "คุณ" ให้ "โทษ" คนอื่นได้...ถ้าหาก "อำนาจหน้าที่" นั้น...ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ "คุณธรรม" ...สังคมก็จะร่มเย็นเป็นสุข...หากแต่ว่า "อำนาจหน้าที่"...นั้นไม่มี "คุณธรรม" รองรับ...ทำทุกอย่างตามกิเลสตัญหา อุปาทานของตัวเอง...สังคมนั้นย่อมจะต้องเดือดร้อนวุ่นวายอย่างแน่นอน...แล้วเมื่อถึงที่สุด..."พวกเรา" นั่นแหละที่จะเดือดร้อนวุ่นวายจาก "การกระทำ" ของตัวเองตาม "กฎแห่งกรรม"..." 

                                                                                                             (ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)

พลอากาศโท สุรศักดิ์  อินทร์จำนงค์ รองเสธนาธิการทหารอากาศ
พลอากาศตรี ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี
รองเจ้ากรมช่างอากาศ กรมช่างอากาศ
พลอากาศตรี ประทีป  โลหิตศิริ
วิศวกรอาวุโสกรมช่างอากาศ
ร.อ.ประพันธ์ศักดิ์  สกุลปิยะเทวัญ
หัวหน้าหมวดจัดดำเนินงาน
แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน 46
นาวาอากาศเอก กฤษดา  เสียงก้อง
รองเสธนาธิการกรมช่างอากาศ
นาวาอากาศเอก สัมภาษณ์  เที่ยงนิมิต
ผู้อำนวยการกองพัสดุ กรมช่างอากาศ
นาวาอากาศตรี อนันต์  วงษ์ชาลี
หัวหน้าแผนกช่างอากาศ
กองบิน 4 ตาคลี
นาวาอากาศโท ดนัย  โกไศยกานนท์
หัวหน้าแผนกแผนและสถิติ
กองการซ่อมกองวิทยาการ
กรมช่างอากาศ
นาวาอากาศตรี ศุภรัตน์  จันทร์ฤทธิ์ รองหัวหน้าแผนกการซ่อม 1
กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ
นาวาอากาศโท ณัทเอก  ใหม่จันทร์
รองผู้อำนวยการกองการซ่อม
กองวิทยาการ กรมสื่อสารทหารอากาศ
นาวาอากาศตรีหญิง สายใจ  เกตุกลัดอยู่
นายทหารกรรมวิธีข้อมูล
กองกรรมวิธีข้อมูล กรมช่างอากาศ
เรืออากาศตรีหญิง พิชญ์นรี  จิ๋วกร่าง นายทหารการเงิน กรมช่างอากาศ
***บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม***
พลอากาศโท สุรศักดิ์  อินทร์จำนงค์ รองเสธนาธิการทหารอากาศ...น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค แด่ท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พร
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...าธุ