แผนที่ไปวัดป่าน้ำโจน

 

 ***หมายเหตุ      ท่านที่ประสงค์เดินทางไปวัดป่าน้ำโจนนั้นกรุณาโทรสอบถามเส้นทางกับทางวัดเสียก่อน
                      และไม่ควรเดินทางโดยอาศัยการบอกทางจาก GPS เพราะเส้นทางที่ GPS บอกไว้นั้นผิดทาง
                      จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะคะ      

       

        -จากกรุงเทพมหานคร ไปถนนสายเอเซียเบี่ยงซ้ายไปใช้เส้นทางที่ผ่านอำเภอตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข 11) ตรงไปใช้เส้นทางที่ผ่านกิ่งอำเภอสากเหล็ก    สู่อำเภอวังทอง สังเกตุปั๊มน้ำมัน ขวามือ ปั๊ม SUSCO (เดิมเป็นปั๊ม PT) ที่กม. 27 กลับรถแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงบ้านวัดตายม ไปวัดป่าน้ำโจน ระยะทาง    ประมาณ  15 กม. 

        -จากกรุงเทพมหานครเส้นผ่านจังหวัดนครสวรรค์ ตรงไปและแยกปลวกสูงเข้าอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร    ตรงไปใช้เส้นทางที่ผ่านกิ่งอำเภอสากเหล็ก   สู่อำเภอวังทอง สังเกตุปั๊มน้ำมัน ขวามือ ปั๊ม SUSCO (เดิมเป็นปั๊ม PT) ที่กม. 27 กลับรถแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงบ้านวัดตายม ไปวัดป่าน้ำโจน ระยะทาง   ประมาณ  15 กม. 

         -จากกรุงเทพมหานครเส้นผ่านจังหวัดนครสวรรค์สู่พิษณุโลก  ไปอำเภอวังทองเลี้ยวขวาตรงไฟจราจร (เส้นไปกรุงเทพมหานคร) จากอำเภอวังทองไป    บ้านวัดตายม ประมาณ 30 กม. ถึงบ้านวัดตายมแล้วเลี้ยวซ้าย ไปวัดป่าน้ำโจนระยะทางประมาณ 15 กม.

...การติดต่อ... 

ที่อยู่ : วัดป่าน้ำโจน 419 หมู่ที่ 13 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

หมายเลขโทรศัพท์ :089 - 4387648 , 081 - 8868761 คุณยายนันทนา    นาคอินทร์