นางสาวอมราภรณ์   อ่อนเพชร  (ตุ่น)  อายุ 29 ปี   การศึกษา : ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
อาชีพ : พนักงานองค์การโทรศัพท์

 .    คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ อายุยังน้อย มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร
ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?


       "...จริง ๆ แล้วทุกชีวิตเกิดมาบนโลกนี้ก็มาแต่ตัวเท่านั้น  ไม่ได้นำสิ่งอำนวยความสะดวกติดตัวมาแต่เกิดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งนั้น  และได้ซึมซับมาตั้งแต่เกิด    วันนี้ได้มาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการได้กลับมารู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราอีกครั้ง      มีสติกับการใช้ชีวิตไม่ยึดติดกับสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมา ..."

.  เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?

        "...ไม่เคยคิดว่าล้าหลงเพราะในท่ามกลางความเจริญของโลกในทุก ๆ ด้านยังมีสิ่งที่ยังไม่พัฒนาตามไปนั่นคือ จิตใจของมนุษย์ การได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมทำให้เราสงบ ความสงบในชั่วขณะทำให้เราหยุด หยุดคิด  หยุดทำ  ในสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสื่อม  แต่ธรรมเมื่อเราได้ปฏิบัติด้วยตัวเองกับทำให้จิตของเราพัฒนายิ่งขึ้นยิ่งกว่าเทคโนโลยีใด ๆ ในโลก ..."

. แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?

  • เรามีสติขึ้นในการมองตัวเองในการดำเนินชีวิตต่อไป  คิดก่อนทำ
  • ทำให้เรากล้าที่จะทำในสิ่งที่เรากลัว  เพื่อพิสูจน์ใจตัวเอง
  • ปล่อยวางในสิ่งที่ได้รู้ได้เห็น  รู้แล้ววางไม่นำติดมาให้หนักใจไม่หวั่นไหวกับคำนินทาว่าร้ายใด ๆ