จ่าสิบตรี พัลลภ   ร่อนในเมือง (ต้น) อายุ 28 ปี การศึกษา : ปริญญาตรี  วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิค
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  อาชีพ : รับราชการทหาร

 .    คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ อายุยังน้อย มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร
ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?

 

        "...สำหรับตัวผมนะครับ การที่ได้มาปฏิบัติธรรมก็เคยทำมาบ้างตามสถานที่ ๆ แตกต่างกันไปแต่การที่มาปฏิบัติธรรมในวัดที่ ๆ ปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าจิตใจของผมมันสะอาดมากขึ้นเป็นกองเลยครับ ไม่ต้องไปรับรู้เรื่องราวภายนอกที่มาทำให้บั่นทอนความตั้งใจในการมาปฏิบัติธรรมของเราด้วยครับ..."

. เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?


        "... ไม่กลัวเลยครับว่าใครจะคิดว่าเราล้าหลังคร่ำครึ  ผมกับสงสารคนที่คิดอย่างนั้นกับเรามากกว่า ปัจจุบันคนเรามีความสามารถอยากจะทำอะไรอยากจะไปไหนก็คิดค้นหาไปกันจนได้แม้กระทั่งดวงจันทร์ ดาวอังคาร ที่ไกลกี่หมื่นกี่แสนไมล์ก็ยังค้นหา ค้นคว้าจนไปกันได้  แต่จิตใจของตนเองนั้น  ไม่กี่มิลลิเมตรกี่เซนติเมตร กับไม่ลองค้นหาจิตใจของตัวเองกันดูบ้าง ..."

. แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?


        "...ผมเคยได้ลองปฏิบัติธรรมมาบ้างการสอนของครูบาอาจารย์ก็แตกต่างกันไป  แต่การมาปฏิบัติธรรมที่นี่พระอาจารย์ท่านสอนได้อย่างมีเหตุมีผลมาก
โดนใจผมมากเลยครับ ทำให้ผมเข้าใจถึงคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง และนำความมีเหตุมีผลมาใช้ ในชีวิตประจำวันได้ดีด้วยครับ..."