นางสาวพรรณฑิพา  วงษ์กระจ่าง  (ตั้ม) อายุ 30 ปี  การศึกษา: ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร   อาชีพ : พนักงานองค์การโทรศัพท์

 .    คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ อายุยังน้อย มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร
ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?

 

       "...อยากได้ความสงบโดยที่ไม่ตองอาศัยเครื่องปรุงแต่งใด ๆ การได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติทำให้เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น และเรียนรู้ได้ว่าความสุขจริง ๆ แล้วขึ้นอยู่กับใจของตนเองหาใช่เครื่องอำนวยความสะดวกหรือปัจจัยที่เราต่างก็ขวนขวายมาเพื่อสนองความต้องการ..."

.  เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?

       "...เรื่องนี้ตั้มว่าแล้วแต่คนจะคิดนะคะ  คนเราคิดไม่เหมือนกันมีคนเคยถามเหมือนกันว่าปฏิบัติธรรมมาแล้วได้อะไร  ก็ตอบได้ว่า  ได้ความสงบและความสุขใจของอย่างนี้ตั้มว่าต้องปฏิบัติเองนะคะ  เพราะว่าความสงบกับความสุขใจเราไม่สามารถแสดงออกมาเป็นรูปธรรมให้ใครเห็นได้  ถามว่าทำงานหนักแล้วได้อะไรถ้าอย่างนั้นเราก็ตอบได้ว่า  เราได้เงิน มีเงิน เราก็ซื้อบ้านซื้อรถอันนี้เป็นรูปธรรมใคร ๆ เห็นเขาก็เชื่อว่า เออ....ทำงานแล้วได้เงินจริง ๆ แต่การปฏิบัติธรรมไม่เหมือนกันเราแสดงให้ใครเห็นเป็นรูปธรรมไม่ได้เรารู้ของเราคนเดียวว่าตอนนี้เราสุข  ตอนนี้เราสงบ  ดังนั้นตั้มเลยไม่คิดมากกับเรื่องนี้เลยค่ะ  ตั้มคิดว่าเราต้องลองมาปฏิบัติเองแล้วเราจะเข้าใจค่ะ ..."

. แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?


       "...ได้สติค่ะ...จริง ๆ แล้วเป็นคนใจร้อนทำอะไรไม่ค่อยคิดพอได้มาปฏิบัติธรรมทำให้ใจเราสงบขึ้นใจเย็นลงและคำสอนของหลวงพ่อเป็นอะไร ที่เข้าใจง่ายให้มุมมองใหม่ ๆ และสามารถปรับไปใช้ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นสุข..."