"ชนะตัวเอง"
..."ชนะคนอื่นอีกไม่นานก็กลับแพ้ได้"...เห็นมั๊ยล่ะ...นักมวยน่ะ...เดี๋ยวก็เปลี่ยนแชมป์เดี๋ยวก็เปลี่ยนแชมป์...
แต่ถ้าหากเอา
"ชนะตัวเอง" (ตัวกิเลสนั่นแหละ) ได้แล้วไซร้...คุณก็จะชนะตลอดกาล...
                                                                                                                                                                                                                                         
       

                                                                                                        (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม  เมื่อวันอาทิตย์  ที่ 11  มีนาคม 2555
                                                                                                              ณ  
"ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์ ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก)

"Winning Ourselves"
..."We win the others not so long
and then we lose later"...  You see,... in boxing champion can change from one to another one...
If we "win
ourselves" (our passion),... we will be the winer forever...
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                             Translated by : Russamee   Prompichai