"ความหลง"
                   "..."สิ่งที่ชั่วร้ายที่สุด"...ไม่ได้อยู่กับคนนั้นคนนี้...ไม่ได้อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้หรอก...แต่มันอยู่ในจิตในใจของเรานี่แหละ !!!...สร้าง "สติ" ให้เข้มแข็งเข้าไว้ "จิต" จะได้มีกำลัง ในเมื่อจิตมีกำลังก็จะสามารถเปิด "ใจ"(ความเป็นกลาง) ให้กว้างขึ้นได้..."แสงสว่าง" แห่ง "ปัญญา" ก็จะได้สาดเข้าไปขับไล่ "สิ่งชั่วร้าย" ที่แนบแน่นอยู่กับจิตกับใจของเรา..."แสงสว่าง" สาดส่องไปถึงไหน...ความมืดมิดก็จะต้องหายไปจากจุดนั้น..."ปัญญา" เกิดขึ้นตรงจุดไหน "สิ่งชั่วร้าย" (ที่เกิดจากความหลงยึด
หลงถือ หลงสำคัญมั่นหมาย) ก็จะหายไปจากจุดนั้นเช่นกัน..."
                                                                                                                                              

                                                                                                         (บางตอนในการบรรยายธรรมโดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2558
                                                                                                                                  ณ  "ธัมมทานัง"...คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก
)