...มันก็แค่ความรู้สึก...
                 "...ไม่ว่าคุณจะ
รัก หรือ ชัง...ไม่ว่าคุณจะชอบ หรือ เกลียด...ไม่ว่า คุณจะดีใจ หรือ เสียใจ...ไม่ว่าคุณจะทุกข์ หรือ สุข...มันก็เป็นแค่ความรู้สึกที่ผ่านมาแล้วก็จะต้องผ่านไปเท่านั้นแหละ...IT 'S JUST THE FEELINGS..."

                                                                (บางตอนในการบรรยายธรรม โดยท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม
                            เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ  "ธัมมทานัง" คลินิกแพทย์วีระพันธ์ ตลาดทรัพย์อนันต์ เมืองพิษณุโลก
)

              
                                                                             ...IT 'S JUST THE FEELINGS...
                 "...Even though, you
love or hate, like or dislike, glad or sad, whether, you are relax or suffering happy or unhappy, it's just the feelings that come and pass away...IT 'S JUST THE FEELINGS.   ..."

                                                                                                                   Translated by : Russamee   Prompichai