ปัญญา / สัญญา 
          "..."คุณหมอ" ย่อมจะเป็นผู้มีปัญญามากอยู่แล้ว...ไม่ยังงั้นจะสามารถรักษาคนไข้ได้รึ !!!...แต่เผอิญว่ามันเป็น "ปัญญา" ใน "สัญญา"...มันจึงยัง "ละ" ไม่ได้ "วาง" ไม่ได้ทั้ง ๆ ที่รู้...เนื่องจากมันเป็นแต่เพียงความ "รู้" ที่ "จำ" ไว้อาศัยเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเท่านั้น ...ส่วน "ปัญญา" ของ "พระอริยเจ้า" นั้น เป็น"ปัญญา" ที่รู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงใน "สัญญา" ...จึงรู้ทันรู้เท่า "สัญญา"ว่าเป็นแต่เพียง "สภาวะ" ที่ "จำได้หมายรู้" กับสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามสมมุติบัญญัติเท่านั้น ...ซึ่งตามเป็นจริงแล้ว...สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง แม้กระทั่งสภาวะที่ "จำได้หมายรู้" นี้ก็เถอะ...ล้วนไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา...แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา...ไม่"เสถียร"ไม่จีรังยั่งยืน...ผู้ที่มี"ปัญญารู้แจ้ง"ตามนี้ท่านจึงไม่สำคัญมั่นหมายกับสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืน...ซึ่งแน่นอน...ท่านก็เลยไม่"ทุกข์"..."                                                                            

                                                                                                                            (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ณ                                                                                                                           ห้องประชุมราชธานี ชั้น 7 อาคาร C รพ.ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557)