.                                                                                                                                                                เหตุกับผล
            "...การที่เราจะตั้งความหวังไว้สูง ๆ อย่างที่ "คุณหมอ" ถามว่า ...ถ้าเราอยากจะเป็นพระโสดาบันในชาตินี้จะได้มั๊ย ? แล้วผิดมั๊ยที่คิดหรือตั้งใจแบบนี้ ?...ก็อยากจะตอบว่าไม่ผิดหรอก
กลับจะเป็นเรื่องมหามงคลเสียอีกที่มีจิตเจตนาแบบนี้...แต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่า...เราจะสร้าง "เหตุ" ได้สมดุลกับ "ผล" ที่ตัวเองพึงหวังได้หรือไม่เท่านั้นแหละ...ไม่ใช่ทำงาน "อดิเรก" แต่หวังผลระดับ "อุตสาหกรรม" มันก็คงเป็นไปไม่ได้...เป็นไปไม่ได้ในที่นี้หมายถึงเป็นไปไม่ได้ "ในชาตินี้" เท่านั้นนะ...หากแต่ "เหตุ" ที่ทำไว้แล้วนั้นไม่ว่ามันจะน้อยแค่ไหนมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามี "อุปนิสัย" ในการที่จะบำเพ็ญเพียรในภพหน้าชาติหน้าต่อไปจนถึงจุดมุ่งหวังของเราในที่สุด...ส่วนจะช้าหรือเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับการสร้าง "เหตุ" ของเราอีกนั่นแหละ...ขอย้ำ..!!! ...แต่ถ้าเป็นประเภท "เหตุ" ไม่สน "ผล" จะเอาแล้วละก็... "ฝันได้แต่อย่าหวัง"... "คุณหมอ" คงไม่อยู่ในประเภทหลังนี่ล่ะมั้ง !!!..."

 

                                                                                                                                                 (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย... ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
                                                                                                                                                     ณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 เมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2557)