... EBS...
                "..."เบรค" รถยนต์แต่โบราณเวลาเราแตะปุ๊บมันก็จะ "ล็อค" ล้อปั๊บหักพวงมาลัยไม่ได้...ถ้าแรงส่งเยอะคือรถวิ่งมาเร็วก็หมายถึงว่าโอกาสที่จะชนเป้าหมายข้างหน้าเป็นร้อย...แต่ปัจจุบันเขาพัฒนา "เบรค" ที่มีสมรรถนะที่ดีขึ้นเยอะเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่...พอแตะเบรคปุ๊บยังสามารถหักพวงมาลัยหลบเป้าหมายเปลี่ยนทิศทางได้...หมายถึงว่ายังมีโอกาสที่จะเบี่ยงเบนหลบเลี่ยงเป้าหมายได้...ถ้าไม่รุนแรงจนเกินไป...รถปัจจุบันเขาจึงใช้ระบบเบรคที่เรียกว่า "ABS" ...ทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อจะมาติดตั้งกระบวนการเบรคอารมณ์...หรือมาเรียนรู้การบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองให้มีคุณภาพมากขึ้นนั่นแหละเพื่อสวัสดิภาพของการอยู่ร่วมกัน ที่จะต้องรู้จักยืดหยุ่นบ้าง...ไม่ใช่เอาแต่หลักการและเหตุผลผลิตแต่ตรรกะมาปะทะอารมณ์กัน...ระบบหรือกระบวนการเบรคอารมณ์นี้เรียกในภาษาธรรมก็เรียกว่า "ภาวนา" แต่ถ้าจะเรียกให้"เท่ห์" แบบโลก ๆ ก็เรียกว่า "EBS"...(Emotional Breaking Skill) 5 5 5...ชอบแบบไหนก็เรียกเอา แต่ก็ขอให้ทำ ...ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสวัสดิภาพในการดำรงชีวิตของตัวเองนั่นแหละ!!!..."
                                                                                
                      (บางตอนในบรรยายธรรม โดย ...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ณ ห้อง MD 420 (ห้องชมรมสานแสงอรุณ)
                                                  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
)