สาระธรรม
          "...มุ่งมั่นที่จะสร้างฐานะทางครอบครัว...สร้างสถานะภาพทางสังคมให้มันดีให้มันมั่นคง...ไม่ไปสร้างปัญหาเป็น "ภาระ" ของสังคม นั่นถูกแล้ว...แต่ก็พึงสังวรไว้เสมอว่าต่อให้มี "ศักยภาพ" ดีเลิศประเสริฐศรีอย่างไร ...ก็มี "ขีดจำกัด" ในการมี "ชีวิต" อยู่ในโลกแห่งสมมุตินี้แน่นอน...ให้เตรียมจิตเตรียมใจไว้เสมอ...เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ "ธาตุขันธ์" ร่างกายที่แตะต้องได้อยู่เดี๋ยวนี้มันจะเสื่อมสลายไปเมื่อใด...ในเมื่อตามเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ "เรา" ไม่ใช่ "ของ ๆ เรา" แต่เริ่ม...มันเกิดขึ้นได้มันก็เสื่อมได้ตามวาระของมัน...ถ้ามาพิจารณาอยู่เนือง ๆ ในความ "ไม่มีสาระแก่นสาร" ของสรรพสิ่งแม้กระทั่งร่างกายธาตุขันธ์นี้...การเกิดมามี "ชีวิต" ในชาตินี้ภพนี้ของคุณมี "สาระ" แล้วล่ะ !!!..."

                                                                                                        (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
                                                                                                   
ณ ชมรมธรรมะปฏิบัติ ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
                                                                                                                                      เมื่อ... วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559
)