นายพงศกร   พงศ์สถาพร   (ซัน)   อายุ  :  28  ปี  การศึกษา  :  ปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   อาชีพ  ทนายความ
. คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ อายุยังน้อย มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร
ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?
 
      “...ผมคิดว่าทุกวันนี้  คนเราก็ใช้ชีวิตสะดวกสบายอยู่แล้ว  หรือแม้กระทั่งพระในวัดหลาย ๆ แห่ง  ก็อยู่อาศัยและใช้ชีวิตสะดวกสบายไม่ต่างกับฆราวาสทั่ว  ๆ  ไป  ซึ่งผมเห็นได้ชัด...ตอนที่ได้บวชในวัดละแวกแถว ๆ บ้าน ( อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร) ซึ่งอยู่ในตัวเมือง แต่ความรู้สึกที่ได้รับ ณ เวลานั้นกลับไม่ได้รู้สึกที่แตกต่างจากชีวิตตอนเป็นโยมเท่าใดนัก  ฉะนั้น... “วัดป่าน้ำโจน”  ถึงแม้จะอยู่ห่างไกล  ไม่มีไฟฟ้า  และเครื่องอำนวยความสะดวก ไม่มีสิ่งยั่วยุ  จึงน่าจะตอบโจทย์ข้อนี้ของตัวเองได้ทั้งยังน่าจะได้เรียนรู้เห็นข้อวัตรปฏิบัติแท้ ๆ ของพระสงฆ์  ที่ถูกที่ควรนั้นเป็นเช่นไร...”
.  เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?
       “...การเข้าวัดปฏิบัติธรรมไม่ควรคิดเป็นเรื่องล้าหลังคร่ำครึ  ตกกระแส  แต่อย่างใด แต่ผมกลับคิดว่าคนเรามักจะเข้าใจอย่างนั้น  เพราะมัวแต่ตามกระแสทางโลก  จนบางครั้งวิ่งตามจนลืมมองตัวเอง  การเข้าวัดปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะหากได้มานั่งสมาธิ  ฟังพระเทศนาอบรม  กลับจะยิ่งช่วยให้อยู่ในสังคมด้วยความระมัดระวัง  มีสติ   ช่วยให้เข้าใจกระแสสังคมยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไป   ส่วนเรื่องมองว่า เป็นคนมีปัญหาหรือ ?  คงไม่ใช่แน่ ๆ  เพราะการปฏิบัติธรรมแท้  ๆ น่าจะช่วยให้รับมือกับปัญหา  ที่ทุกคนต้องประสบ...”
. แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ ?
        “...ธรรมะที่ท่านพระอาจารย์สอน เป็นเรื่อง การใช้ชีวิตอย่างมีสติ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  ...ซึ่งแน่นอนว่าสามารถนำกลับไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน  และที่สำคัญที่สุดสำหรับผม คือ การได้มาฝึกตนด้วยการปฏิบัติจริง  ไม่ใช่เพียงแค่คิดหรืออ่านมา   หรือเพียงแค่เข้าใจเอาเองเท่านั้น...”