เสียงสะท้อนจากใจของคนรุ่นใหม่(กลุ่มหนึ่ง)กับศาสนาพุทธในภาคปฏิบัติ

...โดยปกติเราอาจจะเคยเห็นแต่คนเฒ่าคนแก่ถึงจะเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม หรืออาจจะมีประเภท อกหัก  หลักลอย  คอยงาน (ตามที่พวกเราเคย
แซว ๆ กันเล่นบ้าง พอประปราย) แต่...คุณรู้มั้ย...ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อายุยังน้อย ที่มีความรู้ความสามารถ มีการศึกษามีหน้าที่การงานที่มั่นคง แต่
ไม่หลงระเริง ไปตามกระแสแห่งโลกวัตถุนิยมแต่เพียงอย่างเดียว...อยากรู้ว่าเขาเหล่านี้มีแนวความคิดอย่างไร...โปรดคลิ๊กเข้าไป
โดยเร็วพลัน!!!.....