นางภัทรา   จันทรมิล (ทราย) อายุ 41 ปี การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่  อาชีพ : พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

 .    คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ มีความรู้ความสามารถ มีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร
ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?
      

        "....คนเราต้องการแสวงหาสิ่งที่ดี ๆ ให้ชีวิต การที่เราได้มาปฏิบัติธรรมในป่าทำให้เราได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของธรรมชาติ ความเงียบทำให้เรามีสติ มีความคิดไตร่ตรองมาขึ้น..."  

      .  เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?

        "....ไม่กลัว การเข้าวัดปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นคนล้าหลัง แต่เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง คนเรารู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายดังนั้นเราควรจะเตรียม
สเบียงสะสมไว้ให้มากที่สุดตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่..."

   .    แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?

       "... * ได้สติมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง นอน ยืน เดิน ให้เรามีสติรู้

            *  ได้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันเหมือนพี่เหมือนน้อง การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

           *  ได้ความสุขทางใจ และกาย รู้สึกอิ่มบุญ เบิกบานใจอย่างบอกไม่ถูก ถ้าคุณอยากมีความรู้สึกอย่างนี้

               คุณต้องมาปฏิบัติเองจะได้รู้  ของอย่างนี้ใครทำใครได้...."