นายสุพัฒน์   อรุณวรดิลก (เซี๊ยะ) อายุ 30 ปี การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาชีพ : วิศวกรออกแบบ บ.พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

.    คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ อายุยังน้อย มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร
ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?

        "...ผมต้องการปฏิบัติธรรม   และเรียนรู้วิธีการภาวนา   ดังนั้นพอรู้ว่ามีสถานที่แบบวัดป่าน้ำโจน   ผมจึงสนใจที่จะลองเข้ามาสัมผัสกับวัดนี้ ส่วนเรื่องที่ปราศจากสิ่งอำนวยความสะดวก ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับแนวทางในการภาวนา อย่างน้อยก็เป็นการฝึกจิตเบื้องต้นในการที่จะลด ละ ความสะดวกสบาย..."

. เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?

         "...เรื่องล้าหลัง คร่ำครึ อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องความคิดส่วนบุคคล ถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำ ก็ไม่ต้องกลัวกับสิ่งที่คนอื่นจะวิจารณ์..."

. แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?

        "...ได้ความสงบ สบายใจ และแนวทางในการภาวนาอย่างที่ต้องการ..."