ข้อวัตรปฏิบัติ (พอสังเขป)

ข้อวัตรปฏิบัติ...สำหรับผู้มาพักปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าน้ำโจน มีดังนี้

     -  ช่วงเช้าเวลาประมาณ 06.00 น. ช่วยกันทำความสะอาดศาลาเพื่อจัดอาสนะ ที่นั่งรับประทานอาหารสำหรับผู้ถือศีล 8
     -  เมื่อจัดอาสนะที่นั่งรับประทานอาหารเสร็จ ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ชาย ช่วยกันกวาดตาด (กวาดลานวัด) ซึ่งเป็นข้อวัตรในการดูแลรักษาเสนาสนะ
        ส่วนผู้ปฏิบัติธรรมผู้หญิงช่วยกันจัดอาหาร สำหรับถวายจังหันพระภิกษุ
     -  เมื่อเสร็จภาระกิจข้อวัตรพร้อมกันเวลาประมาณ 08.00 น. พร้อมกันที่ศาลาเพื่อถวายจังหันและรับประทานอาหาร...  เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ
        เก็บภาชนะล้างเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
     - ช่วยกันเก็บกวาดถูศาลา... เมื่อเรียบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จกิจข้อวัตรในช่วงเช้าของผู้มาปฏิบัติธรรม  ...หลังจากนั้นเป็นเวลาส่วนตัวที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะ
        พักภาวนาในที่พักของแต่ละท่าน จนถึงเวลา 15.00 น.
     - เวลา 15.00 น. ออกมาดื่มน้ำปานะ, น้ำร้อน , น้ำหวาน ...เมื่อเสร็จแล้วช่วยกันกวาดตาด(กวาดลานวัด) ดูแลทำความสะอาดเสนาสนะ
        กวาดถูศาลา , ขัดล้างห้องน้ำ
หลังจากนั้นแยกย้ายกันไปทำภาระกิจส่วนตัว...แล้วมาพร้อมกันที่ศาลาเวลา 19.00 น.
     - เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งภาวนา สนทนาธรรม กับพระอาจารย์อังคาร   อคฺคธมฺโม

สิ่งที่ผู้มาพักปฏิบัติธรรมต้องเตรียมมา...ดังนี้

      1.  ชุดขาว (ผู้ชาย) : เสื้อขาว กางเกงขาก๊วยสีขาว
                        (ผู้หญิง) : เสื้อกระบอกแขนยาวสีขาว ผ้าถุงขาว สายรัดเอว(เข็มขัด) ผ้าเบี่ยง..ทั้งนี้ต้องเตรียมเสื้อซับ และกระโปรงซับมาใส่ซ้อนด้วย
      2.  ของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ อาทิเช่น แปรงสีฟัน รองเท้าแตะ ฯลฯ
      3.  อุปกรณ์การนอน อาทิเช่น กลด มุ้งกลด(ถ้ามี) ผ้าห่ม ชุดเครื่องกันหนาว(ถ้ามาในฤดูหนาว)
      4.  ไฟฉาย (อุปกรณ์ให้แสงสว่างในตอนกลางคืน) เพราะที่วัดไม่มีไฟฟ้า
      5.  จิตสำนึกที่พร้อมจะมาเรียนรู้...พร้อมที่จะมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง

...ช่วยกันจัดอาสนะที่นั่งรับประทานอาหารสำหรับผู้ถือศีล 8...
..."อาสนะ"ที่ถูกจัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว...
...ช่วยกันกวาดตาด ตอนเช้า...
...ช่วยกันจัดอาหารถวายจังหันเช้า...
..."กินแบบผู้มักน้อยสันโดษ"..มื้อเดียว ภาชนะเดียว อาสนะเดียว ...
..."ช่วยกันทำช่วยกันกิน"...ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม
...เก็บกวาด ถูศาลา รักษาเสนาสนะ ด้วยกัน...
...ภาวนาในที่พักของตนเองเมื่อเสร็จจากข้อวัตรส่วนรวม...
...ตอนบ่าย 3 โมงเย็น..ดื่มน้ำร้อน น้ำชา น้ำปานะ...
(ในภาพกำลังทดสอบสมอดอง...บางคนเกิดมาก็เพิ่งเคย)
...ร่วมกันทำข้อวัตรในตอนบ่ายอีกครั้ง ..ช่วยกันกวาดลานวัด...
...ทำความสะอาดห้องน้ำ...
..."พร้อมกันที่ศาลา 1 ทุ่มตรง"..สวดมนต์ทำวัตรเย็น ...
...นั่งภาวนา...
...ฟังธรรม - สนทนาธรรม จากท่านพระอาจารย์ ...
...เมื่อเสร็จจากศาลาแล้วก็แยกย้ายกันปฏิบัติสมาธิภาวนาในกุฏิที่พักของตนเอง..สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี...