นางอัยยาพัช   เจตวัฒน์ (จิ้งหรีด) อายุ 31 ปี การศึกษา : ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
อาชีพ : พนักงานรัฐวิสาหกิจ


.    คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ อายุยังน้อย มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร
ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?


      “... สนใจการปฏิบัติธรรมแบบพระป่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว (แต่ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติแบบจริงจัง) ได้ทำ web ให้วัด ถ้าจะทำ web ให้สื่อถึงวัดป่าน้ำโจน ก็ควรจะมาปฏิบัติให้เห็นการปฏิบัติจริง ๆ ซึ่งก็ไม่ผิดหวังในการมาครั้งนี้...”

.  เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?


       “... คนบนโลกนี้มีมากมายหลายแบบ...ซึ่งคิดว่าถ้าเรามาปฏิบัติธรรม ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และทำให้เราอยู่บนโลกใบนี้แบบมีทุกข์น้อยที่สุด ก็ไม่ต้องไปกังวลกับความคิดคนอื่น มาวัดเพื่อปฏิบัติธรรมดีกว่าไปทำอย่างอื่นที่ไม่ดี เพราะไม่นานต่างคนก็ต้องจากกันไป...”

. แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?

        “... คิดว่าได้แนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามแนวของพระพุทธเจ้าถ้านำกลับไปปฏิบัติในชีวิตเป็นประจำทุกวัน จะทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้น... สงบมากขึ้น... และอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยไม่เป็นทุกข์... หรือทุกข์น้อย... และมีเมตตาต่อกัน...”