นางสาวนภสภรณ์   ทองมา (ป้อม)  อายุ 30 ปี  การศึกษา  : อนุปริญญา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี พิษณุโลก  

อาชีพ : พนักงานองค์การโทรศัพท์

.    คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ อายุยังน้อย มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร
ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?


      "...การที่ได้มาปฏิบัติธรรมในวัดป่าแห่งนี้  ก็เพื่อต้องการความเงียบสงบทางจิตใจ  ให้กับตัวเองหลังจากที่ต้องต่อสู้กับคนกับงานและอีกหลาย ๆ อย่างในชีวิตประจำวัน  พอได้ปฏิบัติธรรมและฟังคำสอนของหลวงพ่อทำให้เกิดสติ  ปัญญา แง่คิด  กลับไปดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป ..."

. เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?


        "...ไม่คิดว่าล้าหลังค่ะ...เพราะปัจจุบันนี้  สภาวะแวดล้อมมีสิ่งจูงใจอบายมุขมากมายให้มนุษย์เราไม่เคยนึกถึงการสร้างบุญสร้างกุศล  จิตใจมีแต่ตกต่ำไม่มีศีลธรรมในใจ  ฉะนั้นจึงต้องหาแหล่งปฏิบัติธรรมที่สงบ ๆ ให้กับตัวเองเพื่อจะได้หลบหลีก  จากสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน..."

.  แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?


         "...การปล่อยวาง   การเกิดสติ  และความสงบไม่ฟุ้งซ่าน ชีวิตที่ไม่อยากยึดติดกับสิ่ง ใด ๆ ที่มีเข้ามากระทบมาพบมาเจอกับการดำรงชีวิตประจำวันของเราเอง..."