นางสาวธัญลักษณ์    ภาคย์ดิฐพงศ์ (ลักษณ์) อายุ : 44 ปี การศึกษา  :  ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                                                                                              อาชีพ  :
รับราชการ ตำแหน่งปลัดอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
.
  คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ มีความรู้ความสามารถ มีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร
ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?
          "...เป็นคนที่สนใจในเรื่องของการศึกษาธรรมะ และการปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว และพยายามเสาะหาวัดที่มีความสงบ ร่มเย็น เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่สำหรับ
ปฏิบัติธรรม
.....วัดที่อยู่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายที่จะก่อให้เกิดความสงบ  สมถะ  เรียบง่าย......ระยะทางที่อยู่ไกลจากเมืองเข้ามาในป่า  จึงเป็นเครื่อง
วัดความรู้สึกของตัวเองอยู่แล้วว่ามีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว
ในการเข้ามาปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน....ซึ่งก่อนที่จะได้มาที่นี่ได้เห็นข้อมูลของวัดป่าน้ำโจน  ก็มีความตั้งใจ
ที่จะเข้ามาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรม...เมื่อได้มาถึงและได้พักค้างปฏิบัติธรรม จึงรู้สึกมีความสุข มีความปิติ และสงบเป็นอย่างมาก..."

.
  
เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า "ล้าหลังคร่ำครึตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา" หรือ ?
           "...การจะทำอะไรทุกอย่างย่อมจะต้องมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอยู่แล้วส่วนตัวจึงคิดว่าเมื่อเราทำดีก็ไม่ต้องกลัวใครจะว่าหรือนินทา...ส่วนที่ว่าเป็นคนมี
ปัญหาหรือเปล่าก็คิดว่าทุกคนมีปัญหาเป็นของตัวเองอยู่แล้ว  ไม่ว่าจะปัญหาทางด้านการงานหรือปัญหาหรือปัญหาการใช้ชีวิต.....การเข้ามาศึกษาธรรมะไม่ใช่การ
หนีปัญหา
แต่การฝึกให้รู้จักความเป็นจริงของชีวิต รู้จักเหตุของทุกข์ ฝึกให้มีสติ ตั้งสติ และเมื่อมีสติ มีความรู้ตัว...เราก็พร้อมที่จะสู้กับปัญหารู้วิธีแก้ไขปัญหาของชีวิต..."

.
 แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ ?
           
"...ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ในการมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ก็ได้แง่คิดหลาย ๆ อย่างจากการปฏิบัติ และจากพระอาจารย์...ท่านไม่ได้สอนให้ปฏิบัติธรรมท่องบทสวดมนต์ นั่งสมาธิอย่างเดียว แต่ท่านสอนให้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะและนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ...มีธรรมะในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน..."