นางสาวกรอนงค์   ยืนยงชัยวัฒน์ (เปิ้ล) การศึกษา : ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล , ปริญญาโท สุขภาพจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาชีพ : รับราชการ / อาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.    คุณเป็นผู้มีเวลาน้อยมาก...แล้วคุณคิดอย่างไรถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง
  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?

       "...อยากหาความสงบทางจิตใจ อยากชาร์จแบตเตอรี่ ให้กับตัวเอง เวลาไปทำงานจะได้ มีพลังความคิดที่มากขึ้น..."

. เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?

       "...ไม่กลัวสมัยนี้ ใคร ๆ ก็เข้าวัดตั้งแต่ยังเป็นหนุ่ม สาวเป็นเรื่องธรรมดา ที่วัยนี้ก็ไปวัดได้..."

. แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?

      "...ได้ความสงบและที่สำคัญได้รู้จักพระอาจารย์ที่สอนธรรมะที่ทันสมัยนำไปใช้กับชีวิตจริงได้ ซึ่งสมัยนี้หายากที่จะมีพระอาจารย์ ครูบาอาจารย์มาสอนธรรมะให้ ถือว่าเรามีบุญได้มาฟังธรรมะจากนักปราชญ์ จากพระอาจารย์..."