นางสาวอรุณศรี   มาถนอม  อายุ : 26 ปี ( อ้อย )  การศึกษา : ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อาชีพ : พนักงานบริษัทพัฒน์กลจำกัด ( มหาชน )

.คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คืออายุยังน้อยมีความรู้ความสามารถมีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร
ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?

           " ขึ้นปีใหม่  2551 อยากทำอะไรที่เป็นมงคลกับชีวิต  เนื่องจากมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมเป็นโอกาสดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เราควรหาโอกาส
มาปฏิบัติธรรมกันเพื่อทำกุศลให้กับชีวิตค่ะ "

.  เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?

           " คนเราไม่ต้องรอให้ชีวิตมีปัญหาแล้วค่อยหันหน้าเข้าวัด  เข้าหาธรรมะ  หากเราเริ่มต้นศึกษาธรรมะเร็วเท่าใดก็เท่ากับเป็นการหาทุน  ทำกำไรให้
กับชีวิตเร็วเท่านั้น  อยากให้คนรุ่นใหม่  คนหนุ่มคนสาวหันมาสนใจหันมาศึกษาธรรมะกันให้เยอะๆค่ะ เพราะหนูคิดว่าธรรมะก็คือ สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา
ค้นพบเร็วเท่าใดก็ดีกับตัวเราเองเท่านั้น "

 .  แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?

               " ได้ฝึกตน  ฝึกจิต  ฝึกสมาธิ  ได้ปฏิบัติธรรมท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ  อยู่กับธรรมชาติ  ได้เรียนธรรมะจากหลวงพ่อ  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมปัจจุบันให้มีความสุข "