บรรยากาศภายในวัด     

                                       .....วัดป่าน้ำโจนเป็นสถานที่สัปปายะ คือ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติธรรม - เจริญสมาธิภาวนา บริเวณวัดเป็นป่าร่มรื่นและสงบ มีคนเข้า - ออกน้อยมาก
                  เสนาสนะที่นี่มีแต่พอเพียง  และจัดให้กลมกลืนกับธรรมชาติ   กุฏิแต่ละกุฏิจะแยกกันอยู่ห่างกันพอสมควร มีความสงัดวิเวกเป็นส่วนตัว เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรเจริญสมาธิ
                  กุฏินี้สร้างด้วยหลังคามุงแป้นเกล็ดมีความกว้างประมาณ 2 x 2 . 5 เมตร ผนังทั้ง 4 ด้านใช้มุ้งลวดเพื่อป้องกันยุง สัตว์ต่าง ๆที่จะมารบกวน และมีทางเดินจงกรมที่เป็นส่วนตัว
                  ทุกกุฏิเพื่อช่วยเอื้อแก่การเดินจงกรมของผู้ปฏิบัติธรรม

                                    วัดป่าน้ำโจนเป็นวัดที่มีเสนาสนะตามสมควรมีแต่พอเพียงและมีความกลมกลืนกับธรรมชาติซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของพระอาจารย์อังคาร......ที่
                  ต้องการเน้นการพัฒนาจิตใจของคนมากกว่าการสร้างถาวรวัตถุ
ซึ่งการที่วัดมีอาคารสิ่งก่อสร้างน้อย...ก็เนื่องจากเรามีคนน้อยจึงไม่มีความจำเป็นที่จะเพิ่ม
                  ภาระให้ตัวเองในการดูแลรักษาด้วยการสร้างสิ่งก่อสร้างที่เกินจำเป็น...เพราะมุมมองในการดำรงชีวิตที่ท่านสอนอยู่เป็นประจำก็คือ..."นกน้อยทำรังแต่พอตัว"
...

บริเวณรอบศาลา
บรรยากาศยามหนาว
กุฏิ ...ที่พัก สำหรับหลบแดด หลบฝน เพื่อเอื้อต่อการทำความพากความเพียร...(ในอดีต) ที่หรูที่สุดค่ะ
ทางจงกรม...สำหรับผู้ที่ห้าวหาญกับกิเลสของตัวเอง
กุฏิพร้อมทางจงกรม
บรรยากาศบริเวณกุฏิที่พัก  สำหรับผู้มาพักปฏิบัติธรรม(ในช่วงต่อมา)...ยามพลบค่ำ
 
 
  กุฏิในยุคปัจจุบัน
 
 
ภายใต้แมกไม้ที่ร่มเย็น
ห้องน้ำสำหรับผู้มาพักปฏิบัติธรรม
นี่คือ "เรือนตาขาว"...สำหรับคนที่ขี้กลัวอยู่กันเป็นคณะ (คนที่ไม่ขี้กลัวก็อยู่ได้ค่ะ)...ฮิ ฮิ ฮิ!!!
ร่วมกันใส่บาตร...ในบริเวณวัดช่วงเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา
บรรยากาศในการทำบุญของพุทธศาสนิกชน ที่วัดป่าน้ำโจน
บรรยากาศภายในบริเวณวัด
สวดมนต์ทำวัตรเย็น
นั่งภาวนา
ฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์
มุมสงบ...ของคุณยายนันทนา    นาคอินทร์
เส้นทางแห่งผู้ห้าวหาญ...คุณยายนันทนา   นาคอินทร์ เดินจงกรมตอนใกล้พลบค่ำ
...ถ้าเรารักป่า..ป่าย่อมจะรักเรา..แล้วในเมื่อป่ารักเรา..นี่ไงคะรางวัลจากป่า.."เห็ดโคน"ค่ะ...
ถ้าไม่มีต้นไม้...แล้วจะให้พวกเขาไปอยู่ที่ไหน..ผึ้งค่ะ...
Hello!!!...สวัสดีครับ...ผม"แย้"ครับ..."แย้"
สัตว์โลกผู้น่ารัก... สุนัขจิ้งจอกค่ะ(ยามกลางคืนในบางครั้งก็จะมีสัตว์ป่าที่น่ารัก ๆ แบบนี้มาให้เห็นเป็นประจำ)
แต่ไม่ต้องกลัวนะคะเขาไม่ทำอันตรายอะไรหรอกค่ะ