นางสาวดวงดี    อังศมาพร   (จู  อายุ  :  36 ปี  การศึกษา  :  ปริญญาตรี :  คณะวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์                                                                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                                                                              ปริญญาโท  :  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมอุตสาหการ 
                                                                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                                                                 อาชีพ  :  Technical  Sales  Manager   บริษัท UPM  Raflatac

. คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ อายุยังน้อย มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?

            “...การปฏิบัติธรรมทำให้จิตใจดี  สงบ  สดใส  เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการหลบเสียง  และความวุ่นวายที่ทำให้จิตใจหยาบ  สมควรทำความดี         เนื่องจากติดอยู่กับการแข่งขันในสังคมของบริษัท เพื่อให้ได้ผลงานดี...”

. เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?

             “...การเข้าวัดเหมาะกับคนทุกวัย  ยิ่งเข้าได้เร็วก็ยิ่งจะเข้าใจตนเองได้มากขึ้น  อดทนมากขึ้น   จิตใจดีมากขึ้น...”
. แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?

              “...ในครั้งนี้รู้สึกประทับใจ และมีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น  จากตอนแรกที่ได้แต่คิดและไม่ได้ลงมือปฏิบัติซักที ...พอมาปฏิบัติ
    ครั้งแรกนี้ก็ทำให้คิดว่าจะมาอีกค่ะ...”