นางสาวณัฏฐ์ภาคย์    จั่นงิ้ว  (เอ๋)   อายุ  29  ปี  การศึกษา :  ปริญญาตรี  มนุษย์ศาสตร์ – สื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว

     .    คุณนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่คือ อายุยังน้อย มีความรู้ความสามารถมีการศึกษาตลอดจนหน้าที่การงานดี...แล้วคุณคิดอย่างไร
ถึงได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดที่อยู่ป่าอยู่ดง  โดยปราศจากเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ แม้กระทั่งไฟฟ้าอย่างนี้ ?


“... อยากจะสร้างบารมีให้กับตัวเอง เพราะไม่เคยได้ปฏิบัติธรรมเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรก  ก็เลยอยากเลือกสถานที่ที่มันสงบเงียบ  อากาศดี  มีความเป็นธรรมชาติมาก ซึ่งปัจจุบันเราจะหาสถานที่ปฏิบัติธรรมลักษณะแบบนี้ ได้ค่อนข้างน้อยมาก  ส่วนที่วัดไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกนั้นมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญ   ประเด็นสำคัญก็คือ  ตัวเราต้องการที่จะมาปฏิบัติธรรมจริง  ๆ ถ้าต้องการเครื่องอำนวยความสะดวกสบาย ก็คงต้องเลือกไปปฏิบัติธรรมที่วัดดัง  ๆ คนไปกันเยอะ ๆ  แต่คุณจะไม่ได้ความสงบเงียบอย่างแน่นอน...”


. เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่กลัวคนเขาว่า “ล้าหลังคร่ำครึ ตกกระแส หรือว่าเป็นคนมีปัญหา” หรือ ?


“... ไม่กลัวเพราะเรารู้ตัวเราเองอยู่แล้วว่าเราทำอะไรอยู่ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องและก็เป็นสิ่งที่ดี        เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกลัว
กับความคิดและคำพูดของคนที่ไม่เคยแม้แต่จะคิดที่จะมาปฏิบัติธรรมเลย...”


. แล้วคุณคิดว่าคุณได้อะไรบ้างกับการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ะ?


“... ได้รู้เรื่องกฎปฏิบัติ ข้อวัตรที่ถูกต้องของวัดป่า  ได้รับคำสอนเรื่องของธรรมะแล้วนำไปใช้ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันเวลาที่เรา
จะทำอะไรจะมีสติคิดก่อนทำมากขึ้น  การที่คุณจะมาปฏิบัติธรรมในที่นี้คุณอาจจะได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดไว้แน่นอน (เหนือคำบรรยาย)...”