...กิ...
"งานผ้าป่าสามัคคี"นำโดย "โยมชาวจังหวัดลพบุรี" เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *
“…เนื่องจากท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโมมีความประสงค์จะสร้างระบบประปาผิวดินเพื่อใช้ใน "การรักษาต้นไม้และผืนป่า"
ในบริเวณวัด
ป่าน้ำโจน ดังนั้น โยมชาวจังหวัดลพบุรีและจังหวัดต่าง ๆ จึงร่วมกันทำผ้าป่าสามัคคีขึ้น
ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน  ที่ได้มาร่วมสร้างบารมีทานกันในครั้งนี้ … สาธุ …สาธุ… สาธุ…”
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *
"คณะโยมจากหัวหิน" นำโดย  คุณสินชัย   สระทองแฝง   มัคคุเทศก์อิสระ
บริษัท Tuk tour hua-hin,  บริษัท Sawan Travel hua-hin  และบริษัท Chat about travel hua-hin กราบนมัสการท่านพระอาจารย์
..."ญาติโยมเริ่มเดินทางมาถึง "วัดป่าน้ำโจน" ตั้งแต่ตอนหัวค่ำของวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 ค่ะ...
เวลาประมาณ 19.00 น....ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น 
...บูชาคุณพระรัตนตรัย...
พ.อ.ทพ.วัชรจักร   อธิปัญญา
รพ.พระมงกุฏเกล้า
  
พ.อ.สมบูรณ์   ณ หนองคาย รองเสนาธิการจังหวัดทหารบก
ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น (โยมน้องเขยท่านพระอาจารย์)
คุณธิดารัตน์   ขอบคุณ   Chief Sale Officer AGA Service   (คนกลาง)   และเพื่อนร่วมงาน
...น้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ...
...จากนั้นท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา...
ฝึกสติให้เข้มแข็ง...จิตจะได้มีคุณภาพ
...ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม...
...ร่าเริงในธรรมก่อนแยกย้ายกันไปพักผ่อน...
ตอนเช้า ...ของวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 "วัดป่าน้ำโจน"
นี่แหละ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"...ธรรมะขั้นพื้นฐานในผู้มีธรรม
ขออนุโมทนาบุญกับ "คณะบ้านเทวธรรม" จ.พระนครศรีอยุธยา และญาติโยมจากจังหวัดต่าง ๆ ที่นำภัตตาหารมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ
"ธัมมสากัจฉา...ในช่วงเช้า"
  นพ.อมรพันธุ์  วงศ์กาญจนา 
อายุรกรรม เฉพาะทางปอด
รพ.จุฬาลงกรณ์
"ตั้งใจฟังธรรม"
"อาม่าสายใจ  ตั้งกิตติถาวร" และพี่น้อง    
...ร่าเริงในธรรม...
ครอบครัว บริษัท Chat about travel hua-hin และ บริษัท Sawan Travel hua-hin
"คณะโยมจากหัวหิน" นำโดย  คุณสินชัย   สระทองแฝง   มัคคุเทศก์อิสระ
บริษัท Chat about travel hua-hin,  บริษัท Sawan Travel hua-hin  และบริษัท Chat about travel hua-hin
ถวายปัจจัยเพื่อร่วมใน "งานทอดผ้าป่าสามัคคี  "ครั้งนี้ด้วยค่ะ
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร...ที่ด้านหน้า "ศาลาปราบเซียน" ของ วัดป่าน้ำโจน
คุณยายบัวพันธ์  ไชยรบ
โยมแม่ท่านพระอาจารย์
คุณนายศิริลักษณ์   ณ หนองคาย
พ.อ.สมบูรณ์   ณ หนองคาย
รองเสนาธิการจังหวัดทหารบก
ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น
"น้องโอ" เจ้าของร้านกาแฟ
"The Bestroom Coffee"
ตลาดสระหลวง ท่ารถขนส่ง จ.พิจิตร
คุณสุขเสริม   ไพบูลย์สิริ
ผู้จัดการสาขาอาวุโสธนาคารกรุงไทยจำกัด
สาขาพิจิตร และ
"น้องหนิง"
ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องแตงกวา" ...ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องก้อย"...ผู้น่ารัก
 

คุณสายหยุด   ศรีธรรมมา
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย

..."" ก็คือ การให้, การแบ่งปัน, การเสียสละ และการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันและกัน...
..."
ห้ป็นิสั"... จะทำให้เราสามารถลดละความตระหนี่ถี่เหนียว, ความเห็นแก่ตัว, และความโลภ ออกจากจิตใจของเราได้...
"เสธ.แดง"...ผู้ใฝ่ธรรม นายแพทย์ปรก   เหล่าสุวรรณ
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กำลังปรนนิบัติท่านพระอาจารย์
* * ริวั* *...ความงดงาม แห่งวิถี "พระป่า"...
...คุณยายนันทนา นาคอินทร์ ผู้บุกเบิกสร้างวัดป่าน้ำโจนนำกราบพระ รับศีล พร้อมทั้งกล่าวคำถวายทาน
"ขอน้อมถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์"
  คุณปานฉัตร วรเมธเจริญ บริษัท Chat about travel hua-hin
คุณวรินทร   แฟสชอย บริษัท Sawan Travel hua-hin  
...บรรยากาศการถวายจังหันเต็มไปด้วย "ความอบอุ่น" และ "ชื่นบาน"...
คุณสายหยุด   ศรีธรรมมา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย และ
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักขณ์   เวชศาสตร์ป้องกัน รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

...น้อง ๆ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย...
พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา ...ผู้นำกลุ่มชาวจังหวัดลพบุรี
คุณวีรพงศ์   ยินดีโสตร เจ้าของร้านกาแฟ "สิงห์ คอฟฟี่"
และเป็นครูของสมาคมกีฬาหมากล้องแห่งประเทศไทย
...รับพร...
อายุโท พะละโท  ธีโร  วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท
,
สุขัสสะทาตา  เมธาวี  สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท, ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัสถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ
... สาธุ...
...เอร็ดอร่อยสไตล์ "บุฟ่ต์ วัดป่าน้ำโจน"...
ญาติโยมจากจังหวัดต่าง ๆ นำโดย "โยมชาวจังหวัดลพบุรี" ร่วมกล่าวคำถวายผ้าป่า และปัจจัยจาก
"งานผ้าป่าสามัคคี" ในครั้งนี้ รวมเป็นเงิน 1,201,500.- บาท ...สาธุ สาธุ... อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม***
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
พ.ต.อ.สัทฤทธิ์   เอมกมล
รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร
   
คุณนิราภัย   วงศ์กาญจนา
...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณศราวุฒิ  พิทักษ์วงศ์จินดา
   ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
  จ.พระนครศรีอยุธยา
    นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์ ประสาทศัลยแพทย์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (รองผู้อำนวยการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร)
น้อมรับพรอันประเสริฐ
...สนทนาธรรมก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน...
อาจารย์นวลศรี  ชื่นชม
โรงเรียนอัสสัมชัญ
 
คุณชลธิต   รัตนเศรษฐ์ยุทธ
บ.รักษ์ไลท์ติ้ง จำกัด ซึ่งเป็น... แชมป์ราชันย์หมากล้อม 2013
 
รศ.ดร.สุดารัตน์  เจียมยั่งยืน
คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 

รศ.ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
ผอ.สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
มหาวิทยาลันเรศวร

คุณภัทรา สุวรรณเดช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
การไฟฟ้านครหลวง
ผศ.ทพญ.สิตา   ถาวรนันท์
อาจารย์ทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
  คุณณิมลพรรณ์ พิมพ์จุฑา นิติกรชำนาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ลำพูน, คุณสุจินันท์ ก่อกิจโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร และผองเพื่อน
...... ด้วยบรรยากาศที่ "อบอุ่น"...
...เหล่าลูกศิษย์จากที่ต่าง ๆ พากันมากราบท่าน "พระอาจารย์อังคาร"... และขอถ่ายรูปท่านพระอาจารย์ไว้เป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้าค่ะ...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *
"ท้ายที่สุดก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน  ที่ได้มาร่วมสร้างบารมีทานกันในครั้งนี้ … สาธุ …สาธุ… สาธุ…"
ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทาง "โลก" และทาง "ธรรม" ตลอดไปนะคะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *