* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
          พล.อ.ท.วรฉัตร   ธารีฉัตร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และภริยา, พล.อ.ต.สุรจิต    สุวรรณทัต รองผู้บัญชาการหน่วย บัญชาการอากาศโยธิน และภริยา , พล.อ.ต.จิรวัฒน์    มูลศาสตร์  ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน  พร้อมทั้งคณะ ได้เดินทางมาราชการที่ จ. พิษณุโลก ณ  กองบิน 46 ...จึงได้ถือโอกาสแวะมาทำบุญ - ฟังธรรม สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม   ณ วัดป่าน้ำโจน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ....โดยมี น.ท.ธนวิทย์    ธีรชาติธำรง ผบ.พันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 จ. พิษณุโลก เป็นผู้นำมาในครั้งนี้ค่ะ ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ที่ ศาลาปราบเซียน ของ... วัดป่าน้ำโจน
 พล.อ.ท.วรฉัตร   ธารีฉัตร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคุณจิรัมพร ธารีฉัตร (ภริยา)
พล.อ.ต.สุรจิต    สุวรรณทัต รองผู้บัญชาการหน่วย บัญชาการอากาศโยธิน และคุณนิภาพร   สุวรรณทัต(ภริยา)
พล.อ.ต.จิรวัฒน์    มูลศาสตร์
ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน
น.ท.ธนวิทย์    ธีรชาติธำรง ผบ.พันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 จ. พิษณุโลก
และคณะ...ร่วมกันฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์
 
บรรยากาศในการฟังธรรม -
สนทนาธรรม ของผู้มีธรรม
น้อมสร้างบารมีทาน
สาธุ...ขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะคะ
รับพรจากท่านพระอาจารย์
อายุโท พะละโท  ธีโร  วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท, ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้พละ วรรณะ และปฏิภาณ
สุขัสสะทาตา  เมธาวี  สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ, ผู้มีปัญญาให้ความสุข ย่อมได้ประสพสุข
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท, บุคคลผู้ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ และปฏิภาณ
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัสถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ, บังเกิดในที่ ใด ๆ ย่อมมีความสุข มีอายุยืน มียศในที่นั้น ๆ ดังนี้.
ท่านพระอาจารย์ได้แจก Mp3 ธรรมะของ...
หลวงพ่ออินทร์ถวาย    สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย
ไว้ให้ฟัง...เพื่อเป็นหลักจิตหลักใจกัน
"...ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและ
ทางธรรม...แคล้วคลาดปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง...สาธุ...
"
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
เดินชมบรรยากาศ...ภายในบริเวณวัด ที่เรียบง่าย ซึ่งเจริญรอยตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สายพระป่า "หลวงปู่มั่น   ภูริทัตโต"
ซึ่งเน้นที่ความสงบ สะอาด มีระเบียบวินัย ...
"อยู่อย่างเรียบง่าย แต่ไม่ใช่มักง่าย"
"คุณยายนันทนา"...ผู้ริเริ่มก่อสร้างวัดป่าน้ำโจน ได้เล่าถึงความเป็นมาเป็นไป ให้กับคณะของท่าน พล.อ.ท.วรฉัตร   ธารีฉัตร ฟังค่ะ
 
       "คุณยาย" ...เล่าให้ฟัง "ท่านพระอาจารย์" เคยอธิบายให้ฟังว่า...."...ทางเดินจงกรมนั้นถ้าสั้นไปมันก็จะทำให้เวียนหัวเวลาเดินนาน ๆ ...ถ้ายาวไปมันก็จะทำให้เคลิ้มหลับ..ขนาด 30 ก้าว นิด ๆ นี่แหละดีแล้ว...ตามมาตรฐานของพระป่าสายหลวงปู่มั่น..."
ตามส่งขึ้นรถกลับ
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *