บรรยายธรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2555
 "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต "
...โดยมี
นายกีรติ พิมพ์ทองงาม (น้องไอซ์) ที่ปรึกษากลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
เป็นผู้กราบนิมนต์
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม นำปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างบารมีและเป็นกำลังใจเแก่นักศึกษา
 
เรือนพักรับรองท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม เป็น "เรือนไทย" ที่น่าอยู่น่าอาศัยมากค่ะ
ท่านพระอาจารย์เดินทางมาถึง "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต" ประมาณ 16.00 น. ของวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 ค่ะ
ลูกศิษย์ลูกหา มาต้อนรับท่านพระอาจารย์ด้วย "ที่อุ่"
คุณสมใจ   ขาวพลศรี (พี่ช่าง)
วิศวกรโยธา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 พิจิตร รับหน้าที่ผู้ขับรถให้ท่านพระอาจารย์มาถึงกรุงเทพฯ
คุณวีรยุทธ์ สุวรรณมัย (พี่ฟลุ้ค)
Nation Account Manager ,Kraft Foods มารอรับท่านพระอาจารย์อย่างตั้งอกตั้งใจ
คุณประณต ศิริตรัย (พี่ประณต)
Technical Specialist Manager ,Thai Gypsum Productsตั้งใจมาดูแลปรนนิบัติท่านพระอาจารย์
คุณสุรธิต ยงไสว (พี่เก่ง)
Casting Analyst ,Thai Gypsum Productsตั้งใจมากราบท่านพระอาจารย์
คุณโยธิน องศุมาลิน (พี่โย)
เจ้าของธุรกิจรับติดตั้งแอร์
ตั้งใจมาดูแลปรนนิบัติท่านพระอาจารย์
คุณพิบูลย์ ศริวัฒนเจริญชัย (พี่เล็ก)
Sale Engineer ,Tyco Electronics
ตั้งใจมากราบท่านพระอาจารย์
ด้านซ้าย : คุณธรรมสรณ์ แสงเทศ (พี่กบ) Freelance Accounting and Auditor
ด้านขวา : คุณกฤฏฎีกา ทองเพชร (อาจารย์กาต์) หัวหน้าสาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชศรีมา

พร้อมที่จะ"ช่วยงาน" ทุกอย่าง "สู้ค่"
"หอพระ" ที่สวยสดงดงามของ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ตั้งอยู่หน้าหอประชุมที่ท่านประอาจารย์มาบรรยายธรรม
กิจกรรม "ตอนค่ำ" ของ เวลาประมาณ 19.00 น. ของ "วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2555"
ท่านพระอาจารย์ นำลูกศิษย์และนักศึกษาสวดมนต์ทำวัตรเย็น
"ข้าพเจ้าขอบูชา พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสงฆ์คุณ"
จากนั้นนั่งภาวนา "อีก 1 ชั่วโมง"
"หายใจเข้า...พุทธ... หายออก......"
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ

                                                                                  "น้ำข็... ก้"
                    "...ก้อนน้ำแข็งที่เราหยิบใส่แก้ว จะให้มันเนียนสนิทเป็นรูปทรงเดียวกับแก้วก็คงจะเป็นไปได้ยาก... หากแต่จะให้แก้วบีบตัวมาสนิทแนบกับก้อนน้ำแข็งก็..
"
ฝันได้แต่อย่าหวัง"
..มีทางเดียวคือ..น้ำแข็งจะต้องละลายตัวเอง...มันจึงจะมีโอกาสเนียนสนิทกับรูปทรงของแก้ว...แต่ถึงอย่างไร..น้ำก็คือน้ำ..น้ำไม่ใช่แก้ว..แก้วก็ไม่ใช่น้ำ..แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเนียน...ฉันใดก็ฉันนั้น...เราไม่สามารถที่จะไปบังคับสรรพสิ่งให้ได้ดั่งใจเราทุกอย่างไปหรอก...เรามีสิทธิ์เพียงแค่รู้จักกับบริหารจัดการตัวเอง
ให้สามารถอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งให้ได้เท่านั้น..
แต่ถึงอย่างไร..เราก็คือเรานั้นแหละ!
!..."
                                                                                                                                                                                                                                    (พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม)
                                                                                                                         "The Ice... In a Glass"
                     "...The ice that we put in a glass is difficult to attach completely to the shape of glass... And it is impossible that the glass will press itself attach to ice..
" You can dream but you can not hope"... The only way is the ice must melt itself... in order to attach compeletely to the shape of glass... But however... Water is Water...
water is not a glass...a glass is not water... But... both of them can live together... In the same way we can not force all state being to be as we wish... We only know
how to manage ourselves to live with all state being
... But... we are we!!..."
                                                                                                                                                                                                                             Translated by : Russamee   Prompichai 

ด้านซ้าย : คุณชวรัตน์ พงศ์สถาพร (น้องกี้)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
ด้านขวา : คุณภาสกร พงศ์สถาพร (น้องเกิ้ล)
รองผู้อำนวยการ บมจ.ธนาคารทหารไทย (สำนักงานใหญ่)
สามี-ภรรยาที่น่ารัก ตั้งใจมาปฏิบัติธรรม

คุณเกรียงศักดิ์ เพชรพรศิริกุล (น้องตู่)
บมจ.ธนาคารไทย
(ที่ปรึกษาชมรมพุทธธรรมกรรมฐานมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ )
"ที่จัต้ด้-ห่ยู่ร่"
และสุดท้ายก็รับพรก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน
กิจกรรม "ตอนเช้า" ของ เวลาประมาณ 07.00 น. ของ "วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2555"
น้องๆนักศึกษา ช่กัรุจัรีย่ "สุดฝีมือ"
ญาติโยมและนักศึกษานำภัตตาหารมาถวายครูบาอาจารย์ด้วย "ความอิ่มอกอิ่มใจ"
"น่ารับประทาน!!! ใช่ไหมล่ะคะ...อิ อิ "
"พระประธาน" ใน "หอพระ" ค่ะ สาธุ...
แสงสว่างในยามเช้าช่างแสน "" เหลือเกิน
ท่านพระอาจารย์โปรดโยมทุกท่านด้วย "ความเมตตา"
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายภัตตาหารเหล่านี้แด่ท่าน "ผู้เจริญ"
"อาจริยวัตร"ที่ "อ่น้ถ่" ของน้องๆผู้เป็น "ติ"
น้องๆนักศึกษาถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์

อายุโท พะละโท  ธีโร  วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท, ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้พละ วรรณะ และปฏิภาณ
สุขัสสะทาตา  เมธาวี  สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ, ผู้มีปัญญาให้ความสุข ย่อมได้ประสพสุข
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโ, บุคคลผู้ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ และปฏิภาณ
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัสถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ, บังเกิดในที่ ใด ๆ ย่อมมีความสุข มีอายุยืน มียศในที่นั้น ๆ ดังนี้.
.. สาธุ...

สาธุ...
"ช่วยกัทำ ช่วยกักิ..." ครับ
ขอนุโมทนาบุญกับ คุณพ่อ คุณแม่ ของเจ้าตัวน้อยด้วยค่ะ ที่"ลูฝัสิ่ที่ดีก่น้ตั้ต่ยัล็"
น้องออฟพาคุณป้า-พี่สาว คุณวลัยลักษณ์-คุณอภิญญา รัตนเศรษฐยุทธ (พี่ลี่) (ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด) มาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยค่ะ
คุณลุงสุวัฒน์ - คุณป้าชลัชพร มากบุญส่งและคุณกฤษฎิ์พงศ์    ภูธิปไพสิฐ (น้องแจ๊ค) นักศึกษาปริญญาโท Logistics
ประเทศ Norway
มาขอนิมนต์พระอาจารย์ไปบ้านริมน้ำ วันที่ 3-5 กุมพาพันธ์ 2555 ค่ะ
กิจกรรม "ตอนเย็น" ของ เวลาประมาณ 18.00 น. ของ "วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2555"
ท่านพระอาจารย์ นำลูกศิษย์และนักศึกษาสวดมนต์ทำวัตรเย็น
จากนั้นนั่งภาวนา "อีก 1 ชั่วโมง"
"พุทโธ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน"
คุณสิริกานต์ นันทกังวาล (น้องแอม)
Category Manager ,Kraft Foods
คุณกีรติ พิมพ์ทองงาม (น้องไอซ์) นักศึกษาปีที่ 4 คณะนิติศาตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ที่ปรึกษากลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน)
คุณภัทรนก กุลธร (น้องไก่น้อย)
นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
คุณกฤติกร   พงศ์สถาพร (คุณกฤติ)
Application technology manager
Siegwerk Thailand
คุณอนุสรณ์ แก้ววิเชียร (น้องเอ๊ะ)
นิติกร ศูนย์ กฎหมายและนิติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ (น้องอ๊อฟ)
Finance, ABAC University
ฟังธรรม-สนทนาธรรม
น้องแพทถาม "บุญคืออะไรคะ?"
ท่านพระอาจารย์ตอบ "สภาวะของความสุข..ความสบาย..ที่มีอยู่ในใจ..มันไม่ใช่ตัวตน..มันเป็นเพียงความรู้สึก.. เช่น ตอนที่น้องแพทสวดมนต์กับป๊า หรือใส่บาตรพระ.. น้องแพทมีความรู้สึกสบายใจใช่ไหม?.. "ความรู้สึก" นั้นแหละ.. เขาเรียกว่า.. "บุญ" "
น้องรถเก๋ง (นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์) ถามปัญหาธรรมอย่างสนอกสนใจ
ป้าหมี (ด้านซ้าย) (อาจารย์รัศมี พรหมพิชัย,ข้าราชการบำนาญ)
กับน้องเอมี่ (ด้านขวา) (คุณนิตยา ฮ่วนต๋ำ, Casting Freelance)
อาจารย์กาต์ (ด้านซ้าย) กับ น้องหญิง (ด้านขวา)
(คุณธัญรัตน์ ซอสูงเนิน บริษัท FXA กรุงเ ทพฯ)
คุณดวงพร ตรีบุพผา (น้องเม)
นักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาตร์ สาขาภาษาไทย (กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์)
คุณปัทมา   เตชะสุรางค์ (คุณโอ๋)
บริษัทร่วมพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์
"" - "ย่มี"
..ให้พร..
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
.
กิจกรรม "ตอนเช้า" ของ เวลาประมาณ 07.00 น. ของ "วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2555"
"น้นัศึตั้ทำกัย่นุ..."
ขอน้อมถวายภัตตาหารแด่ครูบาอาจารย์
บรรยากาศยามเช้าหน้าลานหอประชุม
ขอน้อมถวายภัตตาหารและเครื่องสักการะเหล่านี้แด่ท่านพระอาจารย์
"ม้...ยิ่สูยิ่อ่..."
อนุโมทนาบุญกับลูกศิษย์ทุกๆท่านด้วยค่ะ
ร.ต.อ.เดชชาติ อาสว่าง (รองสว.กก3.บก.ป.) (รองเก่ง) ดูแลปรนนิบัติท่านพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด
"อิ่มเอิบใจรับพรกันถ้วนหน้า"
 
รับประทานอาหารใน "ป็กั"
"ขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์สนทนาธรรมส่งท้ายก่อนกลับพิษณุโลกนะครับ"
"รร...ฮากัถ้น้..."
"น้องๆชมรมกลุ่มพุทธธรรมนิมนต์ท่านพระอาจารย์มาเยี่ยมห้องชมรมค่ะ"
"น้องวีพาเจ้านายมากราบท่านพระอาจารย์ด้วย... ถือว่าไม่ได้โดดงานใช่ไหมคะ??? 5 5 5"
"ร่ริ 5 5 5"
รับพรก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านค่ะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ขอให้ทุกๆท่านเจริญยิ่งๆขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ...สาธุ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *