ข่วปสัพัธ์

    ...................................................................................................

ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม  วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
เมตตาบรรยายธรรม ณ ระเบียงรมณีย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ตามคำนิมนต์ของ...นพ.ปรก  เหล่าสุวรรณ ในวันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีกำหนดการดังนี้...

             วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562        - เวลา 18.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร     อัคคธัมโม นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
                               - นั่งสมาธิภาวนาหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ
                                                                              - ต่อจากนั้น...ฟังธรรม และ สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม

                     หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามไปได้ที่ นพ.ปรก  เหล่าสุวรรณ
                  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์  081-7951414
   
     
            

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *

วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 (เย็น)                       - เวลา 18.00 - 20.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม นำนั่งสมาธิภาวนา
- สวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ
                                                - ฟังธรรม และ สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์            

วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 (เช้า)    - ใส่บาตร , ทำบุญถวายจังหันที่ "บ้านเทวธรรม" จ.พระนครศรีอยุธยา
                                                                     - ฟังธรรม และ สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์ ก่อนแยกย้ายกันกลับ

หมายเหตุ
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามไปได้ที่ คุณศราวุฒิ   พิทักษ์วงศ์จินดา 096-8921560

                                                 
  ***จึงประชาสัมพันธ์มาให้ญาติธรรมทุกท่านทราบหากใครมีความประสงค์มาร่วมงานและอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ ***