ข่วปสัพัธ์

    ....................................................................................................

                                             ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ได้เมตตารับกิจนิมนต์  นำปฏิบัติธรรม - แสดงธรรม
                                           ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561
                                                          ณ โถงอเนกประสงค์อาคาร 24 (อาคารใบเรือ) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ค่ะ...
                                                                       - เวลา 16.30 น. ลงทะเบียน  ณ โถงอเนกประสงค์อาคาร 24 (อาคารใบเรือ) ชั้น 2
                                                                       - เวลา 17.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร     อัคคธัมโม นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
                                                                       - นั่งภาวนาหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ
                                                                       - ต่อจากนั้น...ฟังธรรม และ สนทนาธรรมกับ
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม
                                                                          พร้อมทั้งถาม - ตอบ ปัญหาธรรมะ
                                ***หมายเหตุ   หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามไปได้ที่ นางสาวบุษกร   แซ่อึ้ง โทร. 092-2491868

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *

   ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ได้เมตตารับกิจนิมนต์  รับบิณฑบาต - แสดงธรรม
  ชมรมพุทธ ทีโอที ในวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
ห้องชมรมพุทธ บมจ.ทีโอที อาคาร 5 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
ซึ่งมีกำหนดการดังนี้...     เวลา 07.49 น.                บิณฑบาตโปรดญาติโยม และฉันจังหัน 
                                         เวลา 10.00 - 11.49 น.    ท่านพระอาจารย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
  
                   เวลา 12.00 - 13.00 น.    แสดงธรรมโปรดญาติโยม
                              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ...คุณกิติ   บัวเพชร โทร. 081-8445525 , คุณอมิตตา   ไข่เกตุ โทร.081-6201311
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *

ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม  บรรยายธรรม ณ ระเบียงรมณีย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตามคำนิมนต์ของ...นพ.ปรก  เหล่าสุวรรณ ในวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ค่ะ...

             วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561               - เวลา 17.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร     อัคคธัมโม นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
                                                                       - นั่งภาวนาหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ
                                                                       - ต่อจากนั้น...ฟังธรรม และ สนทนาธรรมกับ
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม
                                                          

                     หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามไปได้ที่ นพ.ปรก  เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์  081-7951414        
                                                           * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *

วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 (เย็น)                 - เวลา 18.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม นำนั่งสมาธิภาวนา
- สวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ
                                                - ฟังธรรม และ สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์            

วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 (เช้า)          - ใส่บาตร , ทำบุญถวายจังหันที่ "บ้านเทวธรรม"จ.พระนครศรีอยุธยา
                                                 (เย็น)            - เวลา 18.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม นำนั่งสมาธิภาวนา
 - สวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ
                                    - ฟังธรรม และ สนทนาธรรม
กับท่านพระอาจารย์
หมายเหตุ
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามไปได้ที่
คุณศราวุฒิ   พิทักษ์วงศ์จินดา 096-8921560
*
* * * * *
* * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * *

ท่านพระอาจารย์เมตตารับกิจนิมนต์ฉันจังหันที่ บริษัทอิทธิรา จำกัด (จำหน่ายคอนกรีต ปูนซีเมนต์)
ณ 61/3 ซอยวิภาวดี 20 แยก 3-4 ถนนวิภาวดี รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามคำนิมนต์ของ
คุณเอกสิทธิ์   อัครศรีสวัสดิ์
พร้อมทั้ง คุณวิศิษฏ์ - คุณฉันทนา   อัครศรีสวัสดิ์ เจ้าของบริษัท อิทธิรา จำกัด และ ร้านเพชรฉันทนา
ในวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * *
ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 จนถึงวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561
ท่านพระอาจารย์จะไปพักโปรดญาติโยมชาวจังหวัดลพบุรี ณ "บ้านสวน" ลพบุรี
หมายเหตุ  หากสงสัยสอบถามรายละเอียดที่ คุณวิไลพร    วงศ์กาญจนา 081-7755445


                                                                                                     *
**จึงประชาสัมพันธ์มาให้ผู้ใฝ่ปฏิบัติธรรมทุกท่านทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ ***