ข่วปสัพัธ์

    ....................................................................................................

ตั้งแต่ช่วงวันที่ 4 - 9 พฤศจิกายน 2560
ท่านพระอาจารย์จะไปพักโปรดญาติโยมชาวจังหวัดลพบุรี ณ
"บ้านสวน" ลพบุรี
หมายเหตุ  หากสงสัยสอบถามรายละเอียดที่ คุณวิไลพร    วงศ์กาญจนา 081-7755445
*
* * * * *
* * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * *


ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม 
นำปฏิบัติธรรม - บรรยายธรรม ณ ระเบียงรมณีย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตามคำนิมนต์ของ...นพ.ปรก  เหล่าสุวรรณ ในวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ค่ะ...

             วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560      - ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น เวลา 17.00 น.
                                                                   - นั่งภาวนาหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ
                                                                   - หลังจากนั้น...ฟังธรรม และ สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม

                                                          

                  หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามไปได้ที่ นพ.ปรก  เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์  081-7951414        
                                                                           * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * *

      วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (เย็น)         - ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น - นั่งภาวนา
                                                                  - ฟังธรรม - สนทนาธรรม ที่ "บ้านเทวธรรม" จ.พระนครศรีอยุธยา
                เริ่มตั้งแต่เวลา 18. 30 - 21.30 น.

วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 (เช้า)       - ใส่บาตร - ทำบุญถวายจังหันที่ "บ้านเทวธรรม"จ.พระนครศรีอยุธยา
                                                                          โดย คุณศราวุฒิ   พิทักษ์วงศ์จินดา (ผู้นำกลุ่ม"บ้านเทวธรรม") ผู้กราบนิมนต์

หมายเหตุ
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามไปได้ที่
คุณศราวุฒิ   พิทักษ์วงศ์จินดา 096-8921560
*
* * * * *
* * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * *


ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม  นำปฏิบัติธรรม - บรรยายธรรม ณ โถงอเนกประสงค์อาคาร 24 ชั้น 2 (อาคารใบเรือ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
...ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ค่ะ...

             วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560   - เวลา 16.30 น. ลงทะเบียน ณ โถงอเนกประสงค์อาคาร 24 ชั้น 2 (อาคารใบเรือ)
                                                                   - ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น เวลา 17.00 น.
                                                                   - นั่งภาวนาหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ
                                                                   - หลังจากนั้น...ฟังธรรม และ สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม

                                                          

                  หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามไปได้ที่ "น้องมิ้นท์" 095-1614559

 
 
                                                                                                                ***จึงประชาสัมพันธ์มาให้ญาติธรรมทุกท่านทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ ***