ข่วปสัพัธ์

    ....................................................................................................

              คุณเอกสิทธิ์   อัครศรีสวัสดิ์ บ.อิทธิรา จำกัด (จำหน่ายคอนกรีต ปูนซีเมนต์) กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน
ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ฉันจังหันที่ บ.อิทธิรา จำกัด (จำหน่ายคอนกรีต ปูนซีเมนต์) บ้านเลขที่ 61 / 3 ซ.วิภาวดี 20 แยก 3 - 4

ถ.วิภาวดี รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ใน วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับท่านด้วยค่ะ...สาธุ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * *

ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม  นำปฏิบัติธรรม - บรรยายธรรม ณ ระเบียงรมณีย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตามคำนิมนต์ของ...นพ.ปรก  เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ค่ะ...

             วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561               - ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น เวลา 17.00 น.
                                                                   - นั่งภาวนาหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ
                                                                   - หลังจากนั้น...ฟังธรรม และ สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม

                                                          

                  หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามไปได้ที่ นพ.ปรก  เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์  081-7951414        
                                                                           * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * *

โปรดญาติโยมที่ ..."บ้านเทวธรรม" จ.พระนครศรีอยุธยา
วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561                            - ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม นำนั่งสมาธิภาวนาเริ่มตั้งแต่ 18.00 - 20.00 น.
- สวดมนต์ทำวัตรเย็น เวลา 20.15 น.
- ต่อจากนั้นฟังธรรม - สนทนาธรรม
      
วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561                   - ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม นำนั่งสมาธิภาวนาเริ่มตั้งแต่ 18.00 - 20.00 น.
- สวดมนต์ทำวัตรเย็น เวลา 20.15 น.
- ต่อจากนั้นฟังธรรม - สนทนาธรรม
วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561      - ใส่บาตร - ทำบุญถวายจังหันที่ "บ้านเทวธรรม"จ.พระนครศรีอยุธยา

                                                        

หมายเหตุ
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามไปได้ที่
คุณศราวุฒิ   พิทักษ์วงศ์จินดา (ผู้นำกลุ่ม"บ้านเทวธรรม") ผู้กราบนิมนต์ 081- 4099692 ,096-8921560
*
* * * * *
* * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * *

คุณอัมพล นิรุธนภาพันธ์ เจ้าของ บริษัท Mead Johnson ได้กราบนิมนต์ ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
ไปฉันจังหัน ( ณ บ้านเลขที่ 1/144 และ 1/264 ซ.วิภาวดีรังสิต 25 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร)
ใน วันอาทิตย์ ที่ 21  มกราคม  2561 ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * *
ในวันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561 เวลาประมาณ 12.00 น. ท่านพระอาจารย์ได้เมตตาไปโปรดที่ "บ้านแม่"
ณ บ้านเลขที่ 228 หมู่บ้านแกรนด์พาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 22 - 24 มกราคม 2561
ท่านพระอาจารย์จะไปพักโปรดญาติโยมชาวจังหวัดลพบุรี ณ
"บ้านสวน" ลพบุรี
หมายเหตุ  หากสงสัยสอบถามรายละเอียดที่ คุณวิไลพร    วงศ์กาญจนา 081-7755445
                                                                                                   
                                                                                                             ***จึงประชาสัมพันธ์มาให้ญาติธรรมทุกท่านทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ ***