ข่วปสัพัธ์

    ....................................................................................................

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม  ได้เมตตารับกิจนิมนต์...นำปฏิบัติธรรม - บรรยายธรรม ณ "ธัมมทานัง"คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ประจำเดือนกรกฎาคม
ซึ่งตรงกับ...วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่  14 - 15 กรกฎาคม 2561
 ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ค่ะ...

                วันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2561          - ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม นำนั่งภาวนารอบแรก เวลา 17.00 น. - 19.00 น.
                                                                  - สวดมนต์ทำวัตรเย็น เวลา 19.10 น.
                                                                  - นั่งภาวนารอบสอง หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ อีก 30 นาที 
                                                                  - ฟังธรรม และ สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม

        วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2561           - ฟังธรรม และ สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม (ประมาณ 07.19 น.)
                                                                                                                           - ร่วมกันใส่บาตรท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ด้านหน้า
                                                                   "ธัมมทานัง" คลินิกแพทย์วีระพันธ์ เวลา 08.00 น.
                                                                  - ร่วมกันถวายจังหันท่านพระอาจารย์  และญาติธรรมรับประทานอาหารร่วมกัน 
                                                               

                                                                                   ***จึงประชาสัมพันธ์มาให้ญาติธรรมทุกท่านทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ ***