บรรยายธรรม " ลั ร้ภูมิคุ้กัชุ" เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555
 "หอประชุม อบต.ปากโทก"
...โดยมี
ปลัดอัจฉรา ปานพ่วง (ปลัดอ้อ) ปลัด อบต.ปากโทก
เป็นผู้กราบนิมนต์
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม นำปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างบารมีและเป็นกำลังใจเแก่บุคลลากรและเยาวชน
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น เวลา 19.00 น. ประชุม อบต.ปากโทก

คุณอัจฉรา  ปานพ่วง (ปลัดอ้อ)
ปลัด อบต.ปากโทก ผู้นำ
" ลั
ร้ภูมิคุ้กัชุ"

กำนันสุเทพ โตสำรีเจ้า
กำนันตำนปากโทก
ร.ต.ต.เสนาะ อู่โภคิน
วิทยากรโครงการฯ
"ขอสัตว์ทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วย กาย วาจา ใจ แล้วนั้นเถิด..."
"ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มี
พระภาคเจ้าพระองค์นั้น
"
"พระธรรมเป็นธรรมที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
"
นั่ง "" หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็น "20 นาที"
""
"ทำเลวมาก็เยอะแล้ว นั่ง "ซัก 20 นาที" จะเป็นอะไรไป... 5 5 5 "
                                                              (พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม)
 
คุณสนัชภรณ  อักษรวิทย์
นิติกร อบจ.พิษณุโลก
โอ้!!...เสียงนาฬิกาปลุกดัง....ครบ 20 นาทีแล้ว.....เสียงจากสวรรค์มาโปรดแล้ว.... 5 5 5

เวลาเรามีความสุขกับ "อบายมุข" ก็มี "เพื่อนกิน" ซะส่วนมาก ล้อมหน้าล้อมหลัง.....หากเมื่อเราตกทุกข์ได้ยากเมื่อไหร่....."พ่อ"กับ "แม่" เท่านั้นที่ยังเคียงข้างเราอยู่เสมอ.....
                                                                                                                                                                                                                                         (พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม)

"......"น้ำนม" ของแม่เราด้อยคุณภาพขนาดนั้นเชียวหรอ....มันจึงทำให้เราไร้จิตสำนึกผิดชอบชั่วดี....ไร้แรงจูงใจที่จะเป็นคนดีของสังคมเพื่อให้ท่าน (แม่)
ได้ภาคภูมิใจในตัวเราที่ได้เกิดเป็นลูกของท่านบ้างไม่ได้....."
                                                                                                                                                                                                        (พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม)

"เราเข้าใจทุกคนนะเฮ้ย...เพราะเราก็เคยผ่านชีวิตช่วงนั้นมาแล้ว...แต่เราขอเตือนไว้หน่อยว่า...ถ้าหากว่ายังไม่หยุด "วางเพลิงใต้ท้องเรือ" แล้วล่ะก็
....ชีวิตของพวกคุณไม่ "ติดคุก" ก็ "ตายโหง" ...จำคำเราไว้!!!.... 5
5 5"
                                                                                                                                                    (พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม)

"ท่านพระอาจารย์รู้ทันพวกผมไปหมดซะทุกอย่างเลยนะขอรับ.... 5 5 5"
ท่านพระอาจารย์อังคารกลายเป็น "ขวัญใจขาโจ๋" ของพวกเราไปแล้วครับ.... 5 5 5
บรรกาศในการฟังธรรมอย่างมี "ความสุขสนุกสนาน"
ปลัดอ้อ"ม่บุ" ของ
เยาวชนกลุ่มที่กำลังรับการบำบัดค่ะ
คุณนพรัชต์ เกิดชัง
เจ้าของกิจการ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
ข้าน้อยขอน้อมถวายใบปวารณาจากใจที่ข้าน้อยที่มีอยู่เจ้าค่ะ.....
...ตั้งใจรับพร...
".....เราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ...การเอาชนะตัวเองนี่แหละ "จ๋" ที่สุดล่ะ!!....."
                                                                                          (พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม)
"การให้สิ่งของเป็นทานเป็นการให้อย่างหยาบ.... แต่การให้กำลังใจ การให้ความเอื้ออาทร ความเข้าใจ และ
การให้อภัยต่างๆ เป็นการให้อย่างละเอียด ผู้ให้จะรู้สึกโปร่ง โล่ง เบาขึ้น เลยทันที
"
....."จริงใจ" กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวเนื่องกับเรา.....แต่ "ไม่จริงจัง"กับผลที่จะสะท้อนกลับมา....."
ขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ที่ได้มาให้แง่คิดและคติเตือนใจแก่เยาวชนเจ้าคะ...
ขออนุโมทนบุญกับ "ปลัดอ้อ" ... "ม่บุผู้ดี" และเป็"ผู้ให้ที่ยิงใหญ่ "องพวกเราคะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *