นางสาวพจนา   ปิยะปกรณ์ชัย ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
 ได้นำคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลไปทำบุญและช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนที่
วัดป่าน้ำโจน เมื่อวันที่ 23  สิงหาคม  2551 ...ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ...
...พระประธานที่แกะสลักจากหินอ่อนสีขาวที่วัดป่าน้ำโจน...
...เตรียมรอใส่บาตร...
อ.พจนา  ปิยะปกรณ์ชัย ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ใส่บาตรพระอาจารย์
...นักศึกษาพยาบาลก็ร่วมกันใส่บาตรด้วยค่ะ...
อ.พจนา  ปิยะปกรณ์ชัย ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ถวายจังหัน
...น้อง ๆ นักศึกษาพยาบาล ร่วมกันถวายจังหันเช้า...
...ร่วมกันรับพร...
...ขอให้สอบผ่านด้วยเถิด...
...สาธุ...
นี่แหละ...ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม...
ฟังธรรม - สนทนาธรรม
ยิ้มแย้มแจ่มใส...ร่าเริงในธรรม...
..."อยากรู้ว่าเราสร้างบุญบารมีมาขนาดไหนก็ดูสถานภาพของตัวเองในปัจจุบันนี่แหละ...แล้วถ้าอยากรู้ว่าในอนาคตชาติหน้า ภพหน้าเราจะเป็นยังไง...ก็จงดูพฤติกรรมของตัวเองในปัจจุบันนี่เหมือนกัน...วันนี้เป็นอดีตของวันพรุ่งนี้ เป็นอนาคตของเมื่อวานนี้  ทำวันนี้ให้ดีอดีตก็ดี อนาคตก็ดีไปเองนั่นแหละ ขอบเขตแห่งคุณงามความดีก็...ทาน  ศีล ภาวนานั่นแหละ"...( พระอาจารย์อังคาร )
...นั่งภาวนา...
..."หายใจเข้าพุท"..."หายใจออกโธ"
พุทโธ...พุทโธ...
...แผ่เมตตา...
...สาธุ...
...เอ้า!!! ไปช่วยกันติดแอร์ให้โลกด้วยกัน...
ร่วมกันปลูกต้นไม้
...โลกสวยด้วยมือเรา...เย้!!
รักเมืองไทยช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม...มาปลูกป่าด้วยกันนะคะ...
...หมดแล้วค่ะ...
เดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้ว...หิว ค่ะ !!
...ค่อยยังชั่วหน่อย...
....ยังสู้ไหวค่ะ....
...ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก...แล้วเจอกันใหม่นะคะ...