พระอาจารย์อังคาร  อคฺคธมฺโม ...ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพของ หลวงปู่อ่อนสา  สุขกาโร   วัดประชาชุมพลพัฒนาราม อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2552

หลวงปู่อ่อนสา    สุขกาโร...วัดประชาชุมพลพัฒนาราม พ่อแม่ครูอาจารย์สาย "พระป่า" ที่เหลือแต่ตำนานในความห้าวหาญกับการสู้รบกับกิเลสของตัวเอง...และการปล่อยวาง...ง...ง

 

บรรยากาศในตอนบ่ายของวันที่ 4 กันยายน 2552
พระอาจารย์... ถ่ายรูปคู่กับ นายช่างสมใจ   ขาวพลศรี วิศวกรโยธา ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 พิจิตร
พระภิกษุสงฆ์สวดพระอภิธรรม...เป็นคืนสุดท้าย
พระอาจารย์อังคาร   อคฺคธมฺโม
  ...ฟังพระสวดพระอภิธรรม...
บรรยากาศในงานสวดพระอภิธรรมศพของหลวงปู่อ่อนสา   สุขกาโร 
นั่งสงบนิ่งแสดงการคารวะ... ถวายแด่องค์หลวงปู่
เหล่าพุทธศาสนิกชน...ฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์อุทัย    สิริธโร วัดถ้ำพระภูวัว
บรรยากาศตอนกลางคืนภายในบริเวณเมรุชั่วคราวที่ตั้งศพองค์หลวงปู่
นะโม วิมุตตานัง     ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่ผู้พ้นแล้วทั้งหลาย
นะโม วิมุตติยา    ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่วิมุติธรรม

พระอาจารย์อังคาร   อคฺคธมฺโม
...กราบคารวะศพองค์หลวงปู่อ่อนสา   สุขกาโร เป็นครั้งสุดท้าย
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกครั้งสุดท้าย
ตลอดเส้นทางเข้าวัด...ที่รายล้อมไปด้วยเต็นท์ "โรงทาน"
ที่เหล่าลูกศิษย์พร้อมใจกันมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพองค์หลวงปู่ด้วยความศรัทธา ...ในวันที่ 5 กันยายน 2552
"งานนี้กินฟรีค่ะ"...ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของ "โรงทาน"ทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ ...สาธุ..สาธุ..สาธุ
ภายนอกบริเวณวัดประชาชุมพลพัฒนาราม (วัดป่าหนองใหญ่)... ที่เต็มไปด้วยรถยนต์จอดรอบบริเวณ "หนองใหญ่"
พระภิกษุสงฆ์ และ สามเณร ...ที่มาจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่
เหล่าพุทธศาสนิกชนทยอยมารับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี...ซึ่งจะเสด็จมาร่วมงานเวลา 16. 00 น.
พระอาจารย์สนทนากับกลุ่มญาติโยมที่มาจาก อ.เซกา จ.หนองคาย ...ซึ่งเป็นญาติของ "ครูบาซิ่ว" ที่อยู่ร่วมจำพรรษา กับพระอาจารย์ ณ วัดป่าน้ำโจน พิษณุโลก
รับประทานอาหาร...ซึ่งภายในงานจะมี "โรงทาน" ที่มาร่วมทำบุญ เพื่อให้ทานแก่ผู้มาร่วมงาน
เหล่าลูกศิษย์ของหลวงปู่มาร่วมประชุมเพลิงศพหลวงปู่อย่างแน่นขนัด
พระอาจารย์อังคาร    อคคฺธมฺโม...ร่วมคารวะหลวงปู่อยู่ภายนอกบริเวณปรัมพิธี
ขอแสดงความเคารพแด่องค์หลวงปู่ ด้วยใจอยู่ภายนอก...ตามร่มไม้ในบริเวณวัด
พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และเหล่าอุบาสก อุบาสิกา ...ร่วมกันวางดอกไม้จันทน์
พระภิกษุร่วมกันประกอบฝาครอบแท่นเมรุชั่วคราว
เริ่มประชุมเพลิงองค์หลวงปู่อ่อนสา    สุขกาโร
...ไม่มี "สังขาร" ใดที่จะอยู่เป็นนิรันดร์...
..."ทุกข์" เกิดขึ้นได้ในที่ทุกสถาน..ในกาลทุกเมื่อ...
เจดีย์ที่สำหรับเก็บอัฐิธาตุของหลวงปู่อ่อนสา   สุขกาโร...ผู้สงบแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวง ...ข้าน้อยขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าคะ... สาธุ