ประมวลภาพ
ในช่วงชีวิตการเป็น "พระป่า" ของ... คุณภาสกร   พงศ์สถาพร "ครูบาเกิ้ล"ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารทหารไทย (สำนักงานใหญ่),
คุณกฤษฎิ์พงศ์    ภูธิปไพสิฐ"ครูบาแจ๊ค" นักศึกษาปริญญาโท Logistic   ประเทศ Norway, ร.ต.ท.เดชชาติ   อาสว่าง "ครูบาเก่ง"
รอง สว.กก.3 บก. ป.(รองสารวัตรกองปราบ)
, คุณทิศยพงษ์    อินตางาม "ครูบาพีท" นสพ.ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หนทางแห่งผู้ห้าวหาญ...กับกิเลสของตัวเอง
ออกโปรดสัตว์ยามเช้าตรู่...บิณฑบาตในหมู่บ้าน
บิณฑบาตภายในบริเวณวัดป่าน้ำโจน
ร่วมกันถวายจังหันแด่พระภิกษุสงฆ์...ที่ศาลาของวัดป่าน้ำโจน
เปรี้ยว หวาน มันค็ม ถ้าจะ"ฉัน" ก็ลงบาตรทั้งหมด...ภาชนะเดียว...และเมื่อลุกจากที่นั่งแล้วจะไม่ฉันอีกในวันนั้น ...อาสนะเดียว
  
  
              อาหารเหล่านี้ก็คือของปฏิกูล เรา"ฉัน" เข้าไปเพื่อประทังชีวิต เพื่อเลี้ยงซากปฏิกูล คือ ร่างกายเรานี่แหละ พอได้มีกำลังวังชาทำความพากความเพียรไม่ได้"ฉัน"ไปเพื่อบำรุงบำเรอกามราคะให้เพิ่มพูนแต่อย่างใด...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ก็ขอ ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เสียสละสังขารเหล่านี้มาเป็นอาหารแก่ข้าพเจ้า ตลอดจนถึงผู้นำอาหารเหล่านี้มาถวายเป็นทานแก่ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยจงทุกประการ..สาธุ
สำรวมระวังในการขบฉัน
"ฉัน" เสร็จก็นำบาตรมาล้างให้สะอาด
แล้วก็เช็ดให้แห้งทั้งข้างนอกข้างใน...จะได้ไม่มีกลิ่นอับกลิ่นคาว
เสร็จแล้วจึงใส่ถลกบาตร ขาบาตร ให้เรียบร้อยก่อนนำไปผึ่งและเก็บที่กุฏิของใครของมัน
และนำผ้าผึ่งแดดเป็นอันจบสิ้น ภารกิจการ "ฉัน" อาหารในวันนี้
เก็บกวาด ถู ทำความสะอาดศาลาฉัน...ข้อวัตรในการรักษาเสนาสนะ
ในโอกาสนี้ญาติ ๆ ของ "ครูบาแจ๊ค" ร่วมกันทำบุญถวายทานแด่ท่านพระอาจารย์
พร้อมกันนี้...คุณณภัค    วรานนทน์ "จูเจ้" ...
...และ ญาติ ๆ ถือโอกาสร่วมถวายใบปวารณาปัจจัยเพื่อร่วมสมทบทุนทำระบบน้ำหยด จำนวนเงินทั้งสิ้น 360,036.- บาท
ขอออนุโมทนาบุญในกุศลจิตของท่านด้วยนะคะ
ซักย้อมผ้า แบบพระป่ากรรมฐานด้วย "น้ำต้มแก่นขนุน"...กาสาวะ = น้ำฝาด พัสตร์ = ผ้า กาสาวพัสตร์ = ผ้าย้อมน้ำฝาด
เดินจงกรม...นั่งภาวนา ในกุฏิที่พัก
ฉันน้ำปานะตอนบ่าย...น้ำปานะ คือ น้ำคั้นจากผลไม้  หรือน้ำอ้อย  น้ำตาล  น้ำหวาน  น้ำผึ้ง ฯลฯ เหล่านี้เราฉันเพียงเพื่อประทังความอ่อนระโหย  ไม่ได้ฉันเพื่อความอร่อยปากอร่อยลิ้นแต่อย่างใด
กวาดตาด...รักษาเสนาสนะ
สวดมนต์ทำวัตรเย็น
ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆเจ้า เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
ท่านพระอาจารย์นำนั่งภาวนาหลังสวดมนต์ทำวัตรเย็น
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
การทำการงานชอบ ...ความเพียรชอบ...สติชอบ  ก็คือ งานถอดงานถอนเพียรถอดเพียรถอน สติจดจ่ออยู่กับ
การถอดถอนกิเลสอาสวะออกจากจิตจากใจตัวเองนั่นแหละ...พระกำลังทำงานในที่ทำงานของท่าน  เดินจงกรม นั่งภาวนา
ในช่วงที่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่ ที่วัดป่าน้ำโจนนั้น..ท่านพระอาจารย์...
ได้นำพระภิกษุสงฆ์ของวัดป่าน้ำโจน...ไปลงอุโบสถ ที่ วัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ในวันอุโบสถศีล
เมื่อถึงวันใกล้สึกของ "ครูบาแจ๊ค" ...ซึ่งท่านบวชมาจากวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ท่านพระอาจารย์ได้เมตตาเดินทางไปส่ง "ครูบาแจ๊ค" ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ด้วย
ในโอกาสนี้ได้เข้ากราบพระเทพสารเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร...
ซึ่งเป็น...พระอุปัชฌาย์ ของ "ครูบาแจ๊ค" เพื่อเป็นศิริมงคล
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก...ครั้งหนึ่งที่"วัดหลวง"ในสายธรรมยุติ
"บ้านริมน้ำ" ปทุมธานี
ซึ่งเป็นบ้านของ "โยมพ่อ" - "โยมแม่" ของ "ครูบาแจ๊ค"
บรรยากาศดีมากกก...เหมาะกับกาแฟสักแก้ว
บริเวณ "บ้านริมน้ำ" ...ซึ่งอนาคตอันใกล้นี้ ก็เป็น "ธัมมทานัง 2" ค่ะ
คุณสราวุธ   งามผ่องใส
วิศวกรโยธาชำนาญการ กองแบบแผน
การสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
คุณวัชรีภรณ์    งามผ่องใส นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
กองแบบแผนการสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
คุณยงยุทธ    มหิสรากุล โปรแกรมเมอร์ ของ TOT...น้อมถวายจังหันท่านพระอาจารย์
"น้องออย" และ "น้องอิฐ" ...เด็กรุ่นใหม่ที่ใฝ่ธรรม
รับพร
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณปุณิกา   พิมพ์จุฑา นิติกร 4 ศาลฎีกา และ
คุณธรรมสรณ์   แสงเทศ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ในเครือของเย็นตาโฟเครื่องทรง โดย อ.มัลลิการ์ ด้วยนะคะ
คุณลุงสุวัฒน์  -  คุณป้าชลัปพร   มากบุญส่ง "โยมพ่อ" - "โยมแม่" ของ พระกฤษฎิ์พงศ์    ภูธิปไพสิฐ"ครูบาแจ๊ค"
รับประทานอาหารร่วมกัน
คุณยงยุทธ    มหิสรากุล โปรแกรมเมอร์ ของ TOT ...
...กราบนิมนต์ ท่านพระอาจารย์ไปเยี่ยมบ้าน  และ ถือโอกาสทำบุญถวายทานเพื่อเป็นศิริมงคลด้วย
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ
คุณภาสกร   พงศ์สถาพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารทหารไทย (สำนักงานใหญ่) "ทิดเกิ้ล"
กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ทำบุญที่บ้านของตนเอง
ร่วมกันถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
"ทิดเกิ้ล" ...กำลังดำเนินอยู่ในมรรค
ร.ต.ต.หญิง นงลักษณ์     ศิลขันธ์ นิติเวช รพ.ตำรวจ
ร.ต.ท.เดชชาติ   อาสว่าง
รอง สว.กก.3 บก. ป.(รองสารวัตรกองปราบ)
"น้องอ๊อฟ" คนรุ่นใหม่ผู้ใฝ่ธรรม
คุณชวรัตน์   ศราวุธธิกุล Merchandiser
บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์
ขออนุโมทนาบุญกับน้อง ๆ ทุกคนด้วยนะคะ
"น้องนงค์"
"น้องเบนซ์"
"น้องวี"
กลุ่มนักกีฬาหมากล้อม (โกะ) ระดับชาติ ...จากสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย...ร่วมกันสร้างบารมีทาน
รับพร
ขออนุโมทนาบุญกับคุณภาสกร   พงศ์สถาพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารทหารไทย (สำนักงานใหญ่) "ทิดเกิ้ล" และ
ร.ต.ท.เดชชาติ   อาสว่าง "ทิดเก่ง"รอง สว.กก.3 บก. ป.(รองสารวัตรกองปราบ) ด้วยนะคะ