ประมวลภาพ...งานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว    ญาณสัมปันโน)
ที่วัดป่าบ้านตาด..เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554...
...บนศาลา..วัดป่าบ้านตาด...
...ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม ..กราบคารวะรูปภาพ หน้าโกศที่จะบรรจุสรีระสังขารขององค์หลวงตามหาบัว   ญาณสัมปันโน...
ซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สาย "พระป่า"กรรมฐานของหลวงปู่มั่น    ภูริทัตโต ในยุคปัจจุบัน
ในโอกาสนี้ท่านพระอาจารย์...ได้พบกับท่านพระอาจารย์ทองจันทร์   พุทธญาโณ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ ของหลวงปู่ชา   สุภัทโท วัดหนองป่าพง...ที่ท่านพระอาจารย์ได้เคยบวชอยู่ด้วยในปี พ.ศ. 2531
ก่อนที่จะมาญัตติเป็นสายธรรมยุติ กับหลวงปู่อ่อนสา   สุขกาโร ในปี พ.ศ. 2532 ด้วยค่ะ
ณ ศาลาวัดป่าบ้านตาด
ที่กุฏิของ...หลวงตามหาบัว    ญาณสัมปันโน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านหลวงตานิพพาน
นะโมวิมุติตานัง นะโม วิมุตติยา , นะโมวิมุติตานัง นะโม วิมุตติยา , นะโมวิมุติตานัง นะโม วิมุตติยา
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกับกลุ่มญาติธรรมที่ติดตามไปด้วย
เดินดูบริเวณวัด
" สัตว์สวย "
" ป่างาม "
ที่...พระเมรุ ซึ่งอยู่ในช่วงดำเนินงาน
บริเวณศาลาด้านนอกของวัดป่าบ้านตาด
ภายในบริเวณวัด
เต็มไปด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ ในการเชิดชูบูชาคุณของหลวงตา
 
เมื่อออกจากวัดป่าบ้านตาดแล้ว...ท่านพระอาจารย์ได้แวะกราบเยี่ยมหลวงตาแตงอ่อน  กัลยาณธัมโม ซึ่งอาพาธอยู่ที่ รพ.เอกอุดร ด้วย
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554... ช่วงกลางคืน ก่อนวันพระราชทานเพลิงสรีระสังขารขององค์หลวงตามหาบัว   ญาณสัมปันโน
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโมได้ร่วมวาง "ไม้จิก" ที่ใช้ในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล
(
หลวงตามหาบัว    ญาณสัมปันโน) ด้วยค่ะ
วันที่ 5 มีนาคม 2554 ...ซึ่งเป็นวันงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว    ญาณสัมปันโน)
เก็บภาพในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว    ญาณสัมปันโน) มาฝากค่ะ
กลุ่มลูกศิษย์จากเชียงใหม่...กราบสนทนากับท่านพระอาจารย์
ในการทำความดีนั้นสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา...ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตของ
ทุก ๆ ท่าน ที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของหลวงตา ในครั้งนี้ด้วยนะคะ