ภายหลังจากที่ คุณกฤติกร    พงศ์สถาพร Application technology manager Siegwerk Thailand (เป็นน้องชาย
ของ นายแพทย์วีระพันธ์   สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ รพ.พุทธชินราช) อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดถ้ำผาปู่ จังหวัดเลย
เสร็จเรียบร้อย .... ได้กลับมาพัก ศึกษาและปฏิบัติธรรม แบบ "พระป่า" สายหลวงปู่มั่น   ภูริทัตโต กับ
...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
วัดป่าน้ำโจน
พระกฤติกร     วตฺฒโณ
บิณฑบาตรโปรดญาติโยม
ร่วมกันทำบุญกับพระสงฆ์ของวัดป่าน้ำโจน...ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
คุณแม่สมนตพร    พงศ์สถาพร ...ซึ่งเป็น "โยมแม่" ของ "ครูบากิต" ...ร่วมทำบุญฉลองพระใหม่
นี่แหละ...เรียกว่า "บวชจูง" ที่แท้จริง คือสามารถดึงแม่ ...
รวมไปจนถึงญาติ ๆ ...ได้เข้าไปทำบุญเพื่อสร้างบุญกุศลร่วมกัน
ถือธุดงควัตร...ตามแบบอย่างครูบาอาจารย์ (ฉันภาชนะเดียว อาสนะเดียว)
ให้พรญาติโยม
ระมัดระวังสำรวมในการขบฉัน
นำบาตรไปล้าง...ให้สะอาด
แล้วนำบาตรมาเช็ดให้แห้ง...และจัดเก็บเข้าถลกบาตรให้เรียบร้อย
เก็บกวาด ถู ทำความสะอาดศาลาฉัน...ข้อวัตรในการรักษาเสนาสนะ
พระกฤติกร   วตฺฒโณ "ครูบากิต" และ พระภาสกร   วรุตตฺโม "ครูบาป้ำ" ขอนิสัย...จากครูบาอาจารย์
ท่านพระอาจารย์เมตตาอบรมสั่งสอน ครูบาใหม่ ทั้ง 2 ท่าน
นายแพทย์พีระพงศ์    เธียราวัฒน์ ประสาทศัลยแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร และแพทย์หญิงพัชรินทร์   อินทรขาว
ถือโอกาสร่วมทำบุญถวายสังฆทาน
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ...สาธุ
"ครูบากิต"...นำความรู้ ทางด้านภาษา มาใช้ประโยชน์ในทางธรรม...แปลธรรมะจากครูบาอาจารย์ให้
Mr.Stefan  Hell (จากประเทศเยอรมัน) ซึ่งมาพักปฏิบัติกับภรรยาของเขา ได้ฟัง