ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมตตาไปบรรยายธรรมโปรด บุคลากรของ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคลากรของหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไป ตามคำกราบนิมนต์ของ นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์ ประสาทศัลยแพทย์  รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจัดทำโครงการนี้ที่...ลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล เมืองพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553
ที่ ลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล...
บริเวณของโรงแรมลีลาวดี
ที่ห้องประชุม...ซึ่งมี นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ รพ.พุทธชินราช เป็นตัวแทน
นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์ ประสาทศัลยแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ...นำกราบนมัสการท่านพระอาจารย์
"กราบนิมนต์ พระอาจารย์ บรรยายธรรมในหัวข้อ "การใช้ธรรมะคลายเครียด
เพราะความเครียดเป็นสาเหตุของโรคอ้วน
"...ตามโครงการลดพุง...ลดโรค ครับผม"
บรรยากาศภายในห้อง
ท่านพระอาจารย์นำนั่งภาวนา
ภายในห้องที่เงียบสงบ
นพ.วีระพันธ์   สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ รพ.พุทธชินราช ...กำลังเจริญสมาธิภาวนา
หายใจเข้า พุท...หายใจออก โธ ....เพื่อฝึกให้จิตนิ่งลดความเครียด
ขออนุโมทนาบุญกับ นพ.พรเทพ   รัชฎาภรณ์กุล   ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ  รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยนะคะ
           ...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...
   สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...แสดงธรรม
               "...ถ้า "หิว" ค่อยกินแต่ถ้า "อยาก" อย่ากิน...แต่โดยส่วนมากแล้วบางทีก็ใช่ว่าจะหิวอะไรนักหนาหรอก เพียงแต่เห็นคนอื่นเขากินหรือเดินผ่านแล้วเห็นก็เลยนึก "อยาก" แค่นั้นเอง...พอกินแบบไร้ระเบียบวินัยในตัวเอง...โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ก็ตามมาเป็นขบวน ทีนี้ต่อไปถ้ามันไม่ถึงกับหิวโหยเพราะร่างกายขาดอาหารอะไร...ก็อย่าไปตามใจปากตามใจกิเลสให้มันมากนัก...ให้ "สติ" มันจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้า พุท...ลมหายใจออก...โธ เข้าไว้ มันจะได้ไม่แส่ส่ายไปปรุงแต่งอยู่กับเรื่องไร้สาระต่าง ๆ ทั้งของกินของใช้ ที่ไม่จำเป็นกับวิถีชีวิตของตัวเอง..." (พระอาจารย์อังคาร)
ร่าเริงในธรรม...ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ