ข่วปสัพัธ์

    ....................................................................................................

                                   หลวงพ่ออินทร์ถวาย   สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี ได้เมตตามาเยี่ยมท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
                                         ที่ วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และพักที่วัดป่าน้ำโจน ในวันที่ 12 - 14  กุมภาพันธ์  2561
                              จึงแจ้งรายละเอียดมาให้ทราบ... เผื่อผู้ที่มีศรัทธากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะได้รับทราบโดยทั่วกันค่ะ ซึ่งมีกำหนดการดังนี้...
        
        วันจันทร์  ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561         หลวงพ่ออินทร์ถวาย   สันตุสสโก เดินทางถึงวัดป่าน้ำโจนในช่วงเย็น
                                                                     ญาติโยมเข้ากราบและสนทนาต้อนรับท่าน
        วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561          เวลา 07.00 น. บิณฑบาต ในหมู่บ้าน
                                                                     เวลา 07.30 - 08.00 น. ถวายจังหันพร้อมทั้งรับฟังธรรมจากหลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก ก่อนฉันจังหัน
                                                                     เวลา 09.45 น. เสร็จจากฉันจังหัน พร้อมกันที่ศาลาเพื่อร่วมกันทำบุญถวายปัจจัยเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์
                                                                                            หลวงตามหาบัว   ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด กับหลวงพ่ออินทร์ถวาย   สันตุสสโก                                                                                             น้อมบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ตามเจตนารมณ์ของท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
                                                                     เวลา14.30 น. หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก ฉันปานะช่วงบ่ายและต้อนรับญาติโยม
          วันพุธ ที่14 กุมภาพันธ์ 2561              เวลา 07.00 น. บิณฑบาต ในหมู่บ้าน
                                                                     เวลา 07.30 - 08.00 น. ถวายจังหันพร้อมทั้งรับฟังธรรมจากหลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก ก่อนฉันจังหัน
                                                                     เวลา 09.45 น. เสร็จจากฉันจังหัน ญาติโยมเข้าสนทนากับหลวงพ่อตามเวลาอันสมควรที่เหมาะสม
                                                                     เวลา 11.09 น. หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสสโก ก็จะเดินทางกลับวัดป่านาคำน้อย
                                                                                                                                       
                            ***หมายเหตุ***   กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยอันสมควรนะคะ
 
                                                                                                   ***จึงประชาสัมพันธ์มาให้ญาติธรรมทุก ๆ ท่านทราบโดยทั่วกันเผื่อใครจะมีเวลา
                                                                                                                              สะดวกวันไหนก็เชิญได้เลยนะคะ สาธุ...สาธุ...สาธุ ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าค่ะ
***