ประมวลภาพการมอบชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ที่ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสประจำหมู่บ้านในละแวกที่วัดอยู่

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ที่ ...โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
ซึ่งมี...นายสมหวัง   บุญผ่อง เป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนแห่งนี้ ได้...
...กล่าวรายงานความเป็นมาเป็นไปของงานในครั้งนี้...
โดยมี...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี และคณะกรรมการของโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง ร่วมต้อนรับคณะของท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
คุณนพรัชต์   เกิดชัง CEO หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง พิษณุโลก และคุณวีรปริยา    เลิศประกายรัตน์
เจ้าของร้าน Piengfan Coffee ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...สองแม่ลูก ผู้ใจบุญร่วมกันมอบชุดโต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส
"น้องรัตน์" และ "น้องเอ็ม" (ร้านวิโรจน์ลูกชิ้นปลา) ตัวแทนคณะ จาก จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์... ได้มอบชุดอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ
"น้องรัตน์" และ "น้องอ๊อฟ" เป็นตัวแทนในกลุ่มลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์ พูดคุยกับน้อง ๆ นักเรียน
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * **
            "...ก็อยากให้น้อง ๆ ขยัน และตั้งใจเล่าเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อจะได้นำไปพัฒนาชีวิตให้มีคุณภาพ นอกจากจะช่วยให้ตัวเองมีความสุขแล้ว ยังมีโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่าเราได้อีกด้วย อย่างที่พวกพี่ ๆ ได้มีโอกาสมาเจอกับน้อง ๆ ได้ในวันนี้ ก็เพราะพี่ ๆ ได้ตั้งใจเรียน จึงมีความรู้ ความสามารถ ที่จะหาเงินมาได้... มาเลี้ยงตัวเองได้ อีกทั้งยังสามารถที่จะแบ่งปันความสุขไปให้กับผู้อื่นได้อีกด้วย..."
ท่านพระอาจารย์ได้ให้ข้อคิด กับเด็ก ๆ
"คุณแม่พรรณ"
"คุณแม่ที"
คุณประพิมพ์ไพร   หมื่นจินะ
พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอด
คุณยายนันทนา   นาคอินทร์
ผู้บุกเบิกวัดป่าน้ำโจน
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
CEO หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง พิษณุโลก
"น้องรัตน์"
"น้องเตย"
"น้องตาล"
"น้องเอ็ม"
กลุ่มลูกศิษย์ที่ติดตามมาร่วมบุญกับท่านพระอาจารย์ในครั้งนี้
...เมื่อถึงเวลา...
การให้ที่สละออกไปแล้ว...สิ่งที่ได้กลับมาคือ... "ความปิติ" ของ... "จิต" นั่นเอง
ความน่ารัก ของ น้อง ๆ
หลังจากเสร็จพิธีมอบชุดกีฬาแล้ว...ท่านพระอาจารย์ได้สนทนากับ ผู้อำนวยการของโรงเรียน และ กรรมการของโรงเรียน พร้อมทั้ง
ร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
       ในโอกาสนี้ ...ท่านพระอาจารย์ได้เมตตามอบเงิน
แก่กลุ่มนักเรียนที่จะไปแข่งขันศิลปะหัตถกรรม เป็น
จำนวน ทั้งสิ้น 6,000 ._ บาท โดย...คุณนพรัชต์   เกิดชัง
...หลังจากนั้น...
ได้ร่วมกันแจกอุปกรณ์การเรียน, ขนม, พร้อมทั้งไอศครีม แก่เด็ก ๆ

คุณชลธิต   รัตนเศรษฐ์ยุทธ แชมป์ราชันย์หมากล้อม 2013 (บ.รักษ์ไลท์ติ้ง จำกัด) และ "น้องนุช" ผู้น่ารัก

เมื่อได้ให้แล้ว...นั่นแหละ คือ การได้รับ
สุขใจทั้ง... "ผู้ให้" และ "ผู้รับ"
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ สาธุ