ฤดูหนาวเวียนมาอีกรอบ...ซึ่งปีนี้หนาวมากกว่าปีก่อน ๆ ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จึงได้เมตตาแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้าน ที่เป็นหมู่บ้านของวัดตั้งอยู่ จำนวน 100 ผืน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556
เมื่อ...ความหนาวมาเยือนบ้านเราอีกรอบ
ผ้าห่ม NANO....จำนวน 100 ผืน
ที่ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม ได้เมตตา...นำมามอบให้กับชาวบ้าน
ณ ศาลาของวัดป่าน้ำโจน หมู่ 13 ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
เมตตาธรร...ค้ำจุนโลก
สร้างทานบารมี
บรรยากาศของการให้
ท่านพระอาจารย์ได้สนทนากับชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง
 
สุขกาย...สุขใจ
  ในโอกาสนี้ท่านพระอาจารย์ได้มอบเงินให้แก่ผู้ใหญ่บรรจบ   พลรบ
จำนวน 5,000 บาท  เพื่อนำไปทำอาหารสำหรับเพื่อเลี้ยงนักเรียนของ
โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองที่ไป แข็งขันกีฬา (ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่
ในหมู่บ้านข้างเคียงของวัดป่าน้ำโจน)
รับพรจากพระอาจารย์ก่อนกลับ
รับโชค 2 ชั้น...ได้ทั้งผ้าห่ม....ได้ทั้งพร...สาธุ...สาธุ...สาธุ
"...วันนี้...คงไม่ต้องนอนหนาวอีกแล้วนะป้าแหยม..."
"...หนูก็ว่าอุ่นจนไม่อยากลุกออกจากผ้าห่มเลยหละค่ะ..."